Mintegy 300 kép a „Fókuszban a bíróság” fotópályázaton - 62 pályázó indult az OBH pályázatán

2016.12.19. Jogi Fórum / OBH

Lezárult az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által meghirdetett „Fókuszban a bíróság” fotópályázat. A képeket elbíráló bizottság 62 pályázó 289 db képe közül választotta ki a nyertes fotókat. Az amatőr fotográfusok ünnepélyes keretek között vehették át díjaikat.

Az eredmények kihirdetésével egybekötött kiállítás-megnyitón Handó Tünde, az OBH elnöke elmondta, hogy 2016-ban már harmadik alkalommal hirdették meg a „Fókuszban a bíróság” című fotópályázatot. A megmérettetésen 3 kategóriában („Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.”; „A jognak asztalánál” és „Ilyen gazdagok vagyunk”) örökíthették meg az amatőr fotográfusok a bíróságokat és a tárgyalótermeket. 

A képeket elbíráló négy fős bizottság - amelynek tagjai dr. Handó Tünde, az OBH elnöke, dr. Németh Zoltán, a Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságának elnöke, Molnár Zoltán fotóművész, valamint Klenovics Róbert, az OBH Műszaki Főosztályának főosztályvezető-helyettese voltak – kategóriánként választott egy-egy nyertes pályaművet. A fotókra a közönség is szavazhatott a fotópályázat online felületén. 

A pályázat nyertesei:

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok kategóriában: Pap Szabolcs – Ügyfélkiszolgálás II. 

Az alkotó őszintén, hitelesen ábrázolja a bíróság ügyiratainak hétköznapi „életét”, nem foglalkozva a technikai kihívásokkal, az életlen előtérrel, sőt inkább kihasználja ezek lehetőségeit. Hogyan és milyen fotográfiai eszközökkel lehet kiemelni a térből egy arcot? Az életlenséggel, a perspektívával, a fénnyel, az ismétléssel, amelyeket kitűnően alkalmazott Papp Szabolcs.

A jognak asztalánál kategóriában: Irmai Zsófia – Ítéletre várva

Az Egysült Államokban 1919. júniusában jelent meg először a New York Illustrated Daily News. Az újság címoldalán látható szárnyas fényképezőgép azt jelképezte, hogy a fényképek rendkívül gyorsan erednek az esemény nyomába. A Daily News pimasz szellemiségét fémjelezte az az eset is, amikor a fényképész Tom Howard mindenképpen lencsevégre akarta kapni egy gyilkos, Ruth Shuyder villamosszékben történő kivégzését. A kép fölött egyszavas szalagcím futott: „Halott!”. Az 1920-as években aktív Tom Howard fényképész a lábszárához erősítve rejtette el fényképezőgépét, majd a megfelelő pillanatban felemelte a lábát. A kép hallgatólagosan hívta fel a figyelmet a közvélemény azon jogára, hogy betekinthessen az ítéletet végrehajtó intézmények falai mögé. A megörökítő igazságnak a legnagyobb mértékben feltáró jellegűnek kell lennie, ez az, ami miatt a zsűri nyertesnek ítélte a pályázatot.

Ilyen gazdagok vagyunk kategóriában: Gál Roland – Sor(s)ok 

A ma embere alapvetően kétféleképpen igazodik el a látható világban. Vizuális jeleket értelmez és/vagy verbális jeleket olvas. Ki-ki próbát tehet és eldöntheti saját maga a képek és szövegek egymásmelletiségében, hogy először a képi jeleket próbálja megfejteni, s aztán olvassa a hozzátartozó szöveget/információt, vagy ellenkezőleg: kibetűzi a szöveget és annak ismeretében értelmezi csak a képet. A többség nyilván az írott jelek hordozta üzenetben ismeri ki magát biztonságosabban, de akadhat olyan is, aki a képekből olvas jobban. Gál Roland a kézzel írott szöveg fontosságára hívja fel a figyelmünket, amit nagyon szépen átlényegít a ráközelítéssel és a síkbeli szöveg térbe helyezésével, a mélység-élesség fokozásával. 

Az OBH elnökének különdíja: Dr. Tóth-Piusz István – Korlátok között

Az építészeti elemekből létrehozott kiegyensúlyozott geometriai forma, a téglalap a meghatározó a kompozícióban. A formák nem önállóan jelennek meg, hanem az épület szerkezetének összefüggéseire világítanak rá. Rendkívül tömören, határozottan megjelenített enteriőr, erőteljes átlóval kiegyensúlyozott fotográfia.

A Bíráló Bizottság különdíja: Szabó Márta - Padlás 

A kép az alkotó jó megfigyelőkészségéről tanúskodik, mellyel vissza tudta adni a hol fényben fürdő, hol árnyék takarta épületbelsőt. A szobortöredékeket és a legnehezebben ábrázolható atmoszférát is (amikor fény és árnyék keveredik a képmezőben) bámulatos tudással tolmácsolta a pályaművében. 

Közönségdíj: Nagy Bence – Modern tárgyalóterem részlet 

Erős absztrakciót egy számítógépes szoftver segítségével próbálta fokozni a pályázó, minden apró részlettől megfosztva a látványt egy üres tárgyalóteremben.

A pályázatra beérkezett fotók elérhetőek a http://fotopalyazat.birosag.hu/ oldalon. 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL