Újabb két egyetem utóellenőrzése ért véget - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2016.12.21. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék ütemezetten végzi az egyetemek utóellenőrzését, melynek keretében a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem utóellenőrzése zárult le. Az ÁSZ még 2015-ben hozta nyilvánosságra az Egyetemek működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készült jelentéseit. A mostani utóellenőrzések megállapították, hogy mindkét Egyetem rektora és kancellárja az általuk meghatározott intézkedési tervben szereplő feladatok nagy részét végrehajtotta, azonban az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok egy része továbbra is fennáll.

Az Állami Számvevőszék 2014-ben és 2015-ben elvégezte mind a 28 állami és két egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény átfogó ellenőrzését. Az ÁSZ az ellenőrzések során súlyos gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel és javaslataival hozzájárult az ágazat működését szabályozó törvények megújításához, az intézmények pénzügyi- és vagyongazdálkodására vonatkozó előírások megerősítéséhez, valamint a gazdálkodás irányításának átalakításához. Az utóellenőrzések során az ÁSZ a számvevőszéki megállapítások és javaslatok alapján összeállított intézkedési tervek végrehajtását értékeli, melyek egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosításáról.

Az ÁSZ 2015 februárjában hozta nyilvánosságra a Budapesti Corvinus Egyetem 2009-2013 közötti gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről készült jelentését. Az ellenőrzés kiterjedt az Emberi Erőforrások Misztériuma fenntartói tevékenységére is. A Szent István Egyetem 2009-2013 közötti gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről készült jelentését az ÁSZ 2015 márciusában hozta nyilvánosságra. A most lezárult utóellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy az ellenőrzött szervezetek a jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési terveikben meghatározott feladatokat végrehajtották-e.


A Budapesti Corvinus Egyetem utóellenőrzése


Az ÁSZ utóellenőrzése megállapította, hogy az Egyetem rektora és kancellárja által meghatározott intézkedési tervben rögzített kilenc feladatból az Egyetem hetet határidőben teljesített, kettőt részben hajtott végre. Elmaradt a kockázatkezelési rendszer intézményi szintű felülvizsgálata, valamint az ellenőrzési nyomvonalak intézményi szintű elkészítése sem volt teljeskörű. Az Egyetem az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról nem a jogszabályban előírt részletességgel vezette a nyilvántartást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint az állami felsőoktatási intézmények fenntartói jogkörének gyakorlója – az intézkedési tervében foglalt feladatot végrehajtotta.

Az utóellenőrzés feltárta, hogy nem került sor a kockázatkezelési szabályzat aktualizálására, valamint az ellenőrzési nyomvonalak teljes körűen nem készültek el.

Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordul az Egyetem kancellárjához annak érdekében, hogy a szabályszerű feladatellátás érdekében intézkedjen a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.


A Szent István Egyetem utóellenőrzése


Az ÁSZ utóellenőrzése megállapította, hogy az Egyetem rektora és kancellárja által meghatározott intézkedési tervben rögzített hét feladatból az Egyetem hármat határidőben teljesített, egyet határidőn túl, kettőt részben, egy feladatot viszont nem hajtott végre. Elmaradt az önköltség-számítási szabályzat aktualizálása, valamint az intézményi térítési díjak és költségtérítés önköltségszámítással való megalapozottságának kidolgozása. A vagyongazdálkodási terv elfogadásáról a fenntartó egyetértése hiányában döntöttek. A követelések jogszabályoknak megfelelő értékelését egyes esetekben nem dokumentálták. Az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezették.

Az utóellenőrzés feltárta, hogy az ÁSZ által korábban az Egyetem térítési díjak önköltségszámítással történő alátámasztása, valamint a követelések jogszabályoknak megfelelő értékelése területén azonosított hiányosságok egy része továbbra is fennáll.


Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordul a kancellárhoz annak érdekében, hogy a szabályszerű feladatellátás érdekében intézkedjen a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.

 

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK