Újabb öt megyei múzeumot ellenőriztek - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2016.12.22. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék újabb öt megyei hatókörű városi múzeum, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum ellenőrzéséről készült jelentéseit hozta ma nyilvánosságra. Az ÁSZ mind az öt intézmény esetében megállapította, hogy a kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A pénzügyi és vagyongazdálkodás szabálytalan volt mind az öt ellenőrzött múzeumnál. Szabálytalanságok voltak a kulturális javak nyilvántartásában, illetve a kulturális javak vagyonvédelme és állományvédelme sem volt biztosított a kölcsönzések során. Öt jelentésében az ÁSZ összesen 156 javaslatot fogalmazott meg.

Magyarország Alaptörvénye szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind a földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.


Az ÁSZ 2015 második felében kezdte meg mind a tizenkilenc megyei hatókörű városi múzeum ellenőrzését. Az első hat jelentését (Debrecen, Győr, Nyíregyháza, Szekszárd Szentendre és Szolnok) 2016. december 8-án, sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra a Számvevőszék, további három múzeumról szóló jelentését (Szeged, Tata és Zalaegerszeg) pedig a múlt héten. Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján kijelenthető: az egyes intézmények tekintetében eltérő mértékű, sorozatos szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ, amelyek veszélyeztethetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését.


A pécsi, az egri, a békéscsabai, a salgótarjáni és a kaposvári megyei múzeum ellenőrzése zárult le a héten


A Pécsen található Janus Pannonius Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 635,3 millió Ft, teljesített kiadása 617,5 millió Ft volt. Az egri Dobó István Vármúzeum teljesített bevétele 867,1 millió Ft, teljesített kiadása 747,4 millió Ft volt. A Békéscsabán található Munkácsy Mihály Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 281,3 millió Ft, teljesített kiadása 280,5 millió Ft volt, míg a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum teljesített bevétele 214,7 millió Ft, teljesített kiadása 213,7 millió Ft volt. A Kaposváron található Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumnál teljesített bevétele 2014-ben 393,5 millió Ft, teljesített kiadása pedig 380,6 millió Ft volt.

A megyei hatókörű múzeumok 2011 és 2013 között jelentős szervezeti és gazdálkodási átalakuláson mentek keresztül. Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervek feladatellátása az öt múzeum közül háromnál, az egri, a békéscsabai és a salgótarjáni múzeumnál volt összességében szabályszerű, a pécsi és a kaposvári intézménynél viszont összességében szabálytalan volt. A 2011 és 2013 közötti átszervezések során mindegyik intézménynél tártak fel szabálytalanságokat a számvevők.


A belső kontrollrendszer sorozatos szabálytalanságai


Az ÁSZ ellenőrzései megállapították, hogy a szabálytalanságok megelőzését, valamint a korrupció ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében mindegyik múzeumnál sorozatos szabálytalanságok voltak az ellenőrzött időszakban. Az integritás szemlélet érvényesítése érdekében kizárólag egy múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum intézkedett. Jellemző hiányosság volt, hogy a belső ellenőrzés működtetéséről nem gondoskodtak, illetve az ellenőrzések a kockázatkezelési rendszer működtetésében is számos szabálytalanságot tárt fel az ÁSZ. Gyakori volt továbbá, hogy nem rendelkeztek a múzeumok a gazdálkodást meghatározó szabályzatokkal, nem készítettek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, valamint nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

 

Mind az öt múzeumnál szabálytalan volt a pénzügyi- és vagyongazdálkodás


Az ÁSZ megállapította, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodás 2011 és 2014 között a pécsi Janus Pannonius Múzeumnál, az egri Dobó István Vármúzeumnál, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumnál, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumnál, valamint a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumnál sem felelt meg a vonatkozó törvényi előírásoknak. Több esetben a múzeumok jogalap nélkül vagy vagyonkezelési szerződés hiányában tartották nyilván könyveikben a vagyontárgyakat, illetve azok hasznosítására vagyonhasznosításra feljogosító szerződés, illetve vagyonkezelési szerződés nélkül került sor, továbbá számos szabálytalanságot tártak fel az ellenőrzések a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában is.

Nem gondoskodtak a kulturális javak nyilvántartásáról és állományvédelméről


Az ellenőrzések feltárták: egyik múzeum sem gondoskodott teljes körűen a kulturális javak nyilvántartásáról. Több esetben nem rendelkeztek a kulturális javak kölcsönzése során határozott idejű, írásbeli kölcsönzési szerződéssel, illetve a szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített állományvédelemre és vagyonbiztonságra vonatkozó kötelező tartalmi elemeket. Jellemző hiányosság volt továbbá, hogy a múzeumok a nem muzeális intézmény számára történő kölcsönadáshoz nem rendelkeztek a miniszter hozzájárulásával. A kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonsága ezért a pécsi, az egri, a békéscsabai, a salgótarjáni és a kaposvári megyei múzeum esetében sem volt biztosított az ellenőrzött időszakban – állapította meg az ÁSZ.


Összesen 156 javaslat az ellenőrzötteknek


Az ellenőrzések megállapításai alapján az ÁSZ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének négy, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzőjének egy, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának nyolc, a Dobó István Vármúzeum igazgatójának pedig további 16 javaslatot fogalmazott meg. Az ÁSZ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének kettő, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzőjének 13, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójának pedig további 23 javaslatot tett, míg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének kettő, a Dornyay Béla Múzeum igazgatójának 19, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatójának pedig további hat javaslatot fogalmazott meg.

A pécsi múzeum ellenőrzése során Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének 12, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójának 21 javaslatot, a kaposvári múzeum ellenőrzésekor pedig Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének 13, az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatójának egy, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatójának pedig további 15 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ. Az érintetteknek a javaslatok alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.


Az egyes múzeumok részletes ellenőrzési megállapításairól az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat: a pécsi Janus Pannonius Múzeumaz egri Dobó István Vármúzeuma békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeuma salgótarjáni Dornyay Béla Múzeuma kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK