Folytatódik a befektető önkormányzatok ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.01.12. Jogi Fórum / ÁSZ

Újabb négy befektetési tevékenységben is érintett önkormányzat - Abony, Alsónémedi, Ceglédbercel és Győrszemere - ellenőrzését fejezte be az Állami Számvevőszék. Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok megerősítik: a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága az önkormányzatok döntő többségénél nem volt biztosított, s így a befektetési tevékenység szabályszerű végzését nem támogatta. Az ÁSZ a témacsoportban már tizenöt jelentést hozott nyilvánosságra.

Az ÁSZ az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál és nemzetiségi önkormányzatoknál. Ezek mindegyikének célja a helyhatóságok szabályozott működésének, gazdálkodásának, illetve pénzügyi egyensúlyi helyzete megteremtésének és fenntartásának támogatása volt. A 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve és azok társadalmi jelentőségére tekintettel az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is.

Az első hat jelentését az ÁSZ december 1-jén sajtótájékoztató keretében, majd ezt követően decemberben további öt jelentést ütemezetten hozott nyilvánosságra. Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok szerint a befektetésekkel kapcsolatos döntések szabályszerűtlen előkészítése és végrehajtása következtében a közvagyon biztonságos, körültekintő befektetése nem volt biztosított az érintett önkormányzatoknál. A sajtótájékoztatóról itt, a további öt jelentés megállapításairól pedig itt olvashat részletesen.

Az ÁSZ a korábban lezárult és a most befejezett ellenőrzések során is a 2014. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan értékelte az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítását, továbbá azt, hogy egyes elemeinek működtetése biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát. Az ÁSZ ellenőrizte továbbá, hogy az önkormányzatok egyes befektetési döntései és azok végrehajtása, elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásoknak, illetve a kialakított kontrollrendszer támogatta-e a befektetési tevékenység szabályszerűségét.

Abony, Alsónémedi, Ceglédbercel és Győrszemere ellenőrzése zárult le az újabb szakaszban

A Pest megyében fekvő, több mint 15 ezer lakosú Abony 1 milliárd 996,4 millió Ft bevételt ért el, valamint 2 milliárd 580,8 millió Ft kiadást teljesített a 2014. évi költségvetési beszámoló szerint. Alsónémedi 1 milliárd 256,8 millió Ft bevételt ért el és 1 milliárd 94,6 millió Ft kiadást teljesített, míg Ceglédbercel 444,1 millió Ft bevételt ért el, valamint 464 millió Ft kiadást teljesített. A több mint 3 ezer lakosú, Győr-Moson-Sopron megyei Győrszemere a 2014. évi költségvetési beszámoló szerint 274,9 millió Ft bevételt ért el és 292,8 millió Ft kiadást teljesített.

Alsónémedi önkormányzata 2015. április 30-án 1 milliárd 17,8 millió Ft névértékű diszkontkötvényt és 199 millió Ft lekötött betétállományt mutatott ki, míg Abony egy befektetési vállalkozással szemben 279,4 millió Ft pénzkövetelést tartott nyilván. Ceglédbercel Község Önkormányzata a számviteli nyilvántartásokban 34,4 millió Ft összegben mutatott ki diszkontkincstárjegyet, míg Győrszemere 2015. április 30-án 110,5 millió Ft névértékű vállalati kötvénnyel rendelkezett.

Hiányosságok a belső kontroll kialakításánál

Az ÁSZ megállapította, hogy Győrszemere önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése volt egyedül összességében szabályszerű, azonban a kontrolltevékenységek nem megfelelő működtetése akadályozta itt is a hibák megelőzését, feltárását, ezért a befektetési tevékenységek szabályszerű végzését, elszámoltathatóságát nem támogatta. Abony, Alsónémedi és Ceglédbercel esetében az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított – tárták fel az ÁSZ ellenőrzései.

Abony, Alsónémedi és Ceglédbercel esetében a kontrolltevékenységek nem megfelelő működtetése akadályozta a hibák megelőzését, feltárását. Továbbá Abony önkormányzatánál a befektetésekkel kapcsolatos hatáskörök ellentmondásos szabályozása miatt nem volt biztosított a döntéshozó elszámoltathatósága sem. Az ellenjegyzési, a teljesítésigazolási, és az érvényesítési jogkörök szabálytalan gyakorlása növelte Abony, Alsónémedi és Győrszemere önkormányzatánál is a jogosulatlan kifizetések veszélyét.

A közvagyon biztonságos, körültekintő befektetése nem volt biztosított

Az ÁSZ ellenőrzési szerint Abonyban a befektetésekkel kapcsolatos döntés-előkészítés nem biztosította, Győrszemere és Ceglédbercel önkormányzatánál pedig a döntéshozó személy szabálytalan jogkörgyakorlása és a döntés-előkészítés dokumentálásának elmaradása nem tette lehetővé a közvagyon körültekintő, biztonságos befektetését. Az önkormányzatok beszámolója több esetben nem a valóságnak megfelelően mutatta be a befektetett közvagyon nagyságát.

Míg Abonyban a befektetési döntések előkészítésekor a kockázatokat nem mérték fel, nem tervezték meg hogy hol és milyen beavatkozások szükségesek a káros következmények elkerülése érdekében, addig az ellenőrzés Ceglédbercel esetében azt állapította meg, hogy a számviteli elszámolás során értékpapírszámla kivonatokkal nem rendelkeztek, így a befektetett pénzeszközök egyeztetésének, ellenőrzésének és leltározásának nem álltak fent a feltételei. Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy Alsónémedi és Győrszemere esetében az egyes befektetések számviteli nyilvántartási értékének helytelen megállapítása, továbbá a részletező nyilvántartás nem megfelelő vezetése következtében az önkormányzat beszámolója a vagyonról nem a valós összképet mutatta.

Az integritás szemlélet erősítése érdekében egyedül Ceglédbercel önkormányzata vett részt önként 2014-ben az Állami Számvevőszék integritás felmérésében. Azonban az ÁSZ megállapításai alapján a korrupció ellen védettséget biztosító integritás szemlélet erősítése érdekében - a belső kontrollrendszer kialakításában és működésében feltárt hiányosságok és hibák megszüntetésével - valamennyi önkormányzatnak még erőfeszítéseket kell tennie.

Az Állami Számvevőszék jelentésében a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a polgármestereknek és a jegyzőknek fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az egyes önkormányzatok részletes ellenőrzési megállapításairól az alábbi linkekre kattintva tájékozódhatnak: AbonyAlsónémediCeglédbercel és Győrszemere.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK