Az európai adatgazdaság kiépítése - Javaslat az Európai Bizottságtól

2017.01.17. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság javaslatokat tett az európai adatgazdaságban rejlő potenciál kibontakoztatására, valamint magas fokú adatvédelemre az elektronikus hírközlés terén.

Lépések az erősebb európai adatgazdaság felé

Az EU jelenleg nem kamatoztatja teljes mértékben az adattechnológiákban rejlő lehetőségeket. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, fel kell számolnunk a tagállamok közötti szabad adatáramlást indokolatlanul hátráltató akadályokat, és több tekintetben is javítanunk kell a jogbiztonságot. A ma közzétett bizottsági közlemény szakpolitikai és jogi megoldásokat vázol fel az európai adatgazdaságban rejlő potenciál kibontakoztatása céljából. Ezen felül a Bizottság két ízben nyilvános konzultációt indított, továbbá szakmai vitát kezdeményezett a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, hogy meghatározza a soron következő lépéseket.

Az uniós adatgazdaság becslések szerint 272 milliárd euró összértéket képviselt 2015-ben (az éves növekedés mértéke: 5,6%), és várakozások szerint 2020-ban akár 7,4 millió embert is foglalkoztathat. Az adatok a mindennapi élet csaknem minden területén javulást eredményezhetnek, legyen szó üzleti elemzésekről, időjárás-előrejelzésekről, korszakos jelentőségű, személyre szabott egészségügyi ellátások bevezetéséről, a közúti közlekedésbiztonság javításáról vagy a forgalmi torlódások csökkentéséről. A Bizottság közleménye ezért hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az Európai Unióban az adatok szabadon áramoljanak.

Különböző tanulmányok számos olyan, főként a nemzeti adatlokalizációval kapcsolatos követelmények formájában fennálló jogi vagy közigazgatási korlátozás meglétére mutatnak rá, amelyek a teljes uniós adatpiac működését visszafogják. Ezeknek a korlátozásoknak a felszámolása számottevő GDP-növekedést eredményezhet, melynek összege évente akár a 8 milliárd eurót is elérheti. A Bizottság az adatgazdasággal kapcsolatban újonnan felmerülő problémákból eredő jogbizonytalanság kérdését is górcső alá vette, és feltérképezi, hogy az érdekelt felek szerint milyen szakpolitikai és jogi válaszlépéseket lehetne tenni az adathozzáférés és adattovábbítás,  az adatokon alapuló termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségvállalás, valamint az adathordozhatóság területén.

A teljes sajtóközlemény, egy angol nyelvű tájékoztató és bővebb információk találhatók a Bizottság weboldalán.

Magas fokú adatvédelem az elektronikus kommunikációban

Az Európai Bizottság olyan új jogszabályt is javasol, mely növeli az adatvédelem szintjét az elektronikus hírközlés terén, egyúttal új üzleti lehetőségeket biztosít. A ma előterjesztett intézkedések aktualizálják a jelenlegi adatvédelmi szabályokat, és azok hatályát kiterjesztenék az elektronikus hírközlésre. A rendeletjavaslat új lehetőségeket teremtene az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a hírközlési adatok feldolgozása terén, egyúttal növelné a digitális tartalmak egységes piacába vetett bizalmat és a szolgáltatások biztonságát, ami a digitális egységes piaci stratégia egyik legfontosabb célkitűzése. A javaslat egyúttal az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokat hozzáigazítja az EU új, világszínvonalú általános adatvédelmi szabályaihoz. A Bizottság új szabályokat javasol az uniós intézmények és szervek által kezelt személyes adatokra vonatkozóan is. Ezek azt hivatottak biztosítani, hogy a magánélet ugyanolyan szintű védelemben részesüljön az EU szerveinél, mint a tagállamokban az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint. Ezen túlmenően a Bizottság stratégiai iránymutatást ad ki a személyes adatok nemzetközi továbbításához.

A beterjesztett elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet növelni fogja a magánélet védelmét, és új lehetőségeket tár fel a vállalkozások előtt. Míg a jelenlegi elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv csak a hagyományos távközlési szolgáltatókra vonatkozik, az új adatvédelmi szabályok a legújabb elektronikus hírközlési szolgáltatásokra is alkalmazandók lesznek – pl. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber. Az új rendelet ezen felül egyszerűsíti a cookie-kra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek eredményeképpen az internethasználóknak jelenleg lépten-nyomon nyugtázniuk kell a cookie-k használatára vonatkozó automatikus üzeneteket. A javaslat rendelkezései tiltják továbbá a kéretlen elektronikus üzenetek küldését akár e-mailben, akár SMS-ben, és elvileg az ilyen jellegű telefonhívásokat is, ha a hívott fél nem adta hozzájárulását ehhez.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG