Úthasználati díjat fizettek, figyelmetlenség miatt túlhajtottak a szakaszon - Az Európai Unió Bíróságának ügyrendjéből

2017.01.19. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Mindkét ügyben tehergépjárművek üzembentartói előre megfizették a járműveik útvonala tekintetében az Eurovignette irányelv által az utak használatáért kivetett díjat, azonban sofőrjeik a navigációs rendszer hibája, illetve figyelmetlenség miatt túlhajtottak azon a lehajtón, ahol az útvonal részét képező autópálya-szakaszt el kellett volna hagyniuk.

C-497/15 Euro-Team és C-498/15 Spirál-Gép egyesített ügyek

Az egyik esetben a sofőr így az M5-ös autópályán maradt, noha úthasználati jogosultsága az elmulasztott lehajtótól csak az autópályával párhuzamosan futó 5-ös útra volt. Fontos megjegyezni, hogy a szabálytalanul megtett útszakasz vonatkozásában az M5-ösön fizetendő úthasználati díj alacsonyabb (324 forint), mint az eredeti útvonaltervben szereplő 5-ös út tekintetében a cég által előre ténylegesen megfizetett díj (520 forint).

A másik esetben pedig a túlhajtás észlelését követően a sofőr szinte azonnal, telefonon megváltotta az útvonal-használati jegyet (1597 forintért).

Mindezen körülmények ellenére a rendőrség mindkét esetben kb. 150 000 forint összegű bírsággal sújtotta a járművek üzembentartóit az útdíj-fizetési kötelezettség megsértése miatt. E bírságok összege egyébként megjegyezik az úthasználati díj befizetésének teljes elmaradása esetén kiszabandó bírság összegével.

Az érintett cégek bírósági úton vitatják a rendőrség határozatát, arra hivatkozva, hogy a rájuk kiszabott bírság mértéke nincs összhangban az Eurovignette irányelvvel, amely kifejezetten arányos összegű szankciók kiszabását írja elő.

Az ügyeket tárgyaló Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság arra a kérdésre vár választ a Bíróságtól, hogy az útdíj-fizetéssel kapcsolatos kötelezettség megsértése esetén alkalmazandó magyar szankciórendszer összhangban van-e az irányelvvel, és különösen a szankciók arányosságának abban foglalt követelményével.

Az ügyben a következő eljárási cselekmény az ítélethirdetés lesz, melynek időpontja azonban még nem ismert.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA