Áthelyezés és áttelepítés - Az Európai Bizottság elfogadta az eredményjelentést

2017.02.13. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A Bizottság elfogadta az uniós szükséghelyzeti áthelyezési és áttelepítési mechanizmusról szóló kilencedik eredményjelentését, amely a 2016. december 8. óta végrehajtott intézkedéseket értékeli.

A beszámolási időszak során a tagállamok tovább fokozták áttelepítési erőfeszítéseiket, így immár 13 968 személy számára biztosították az Európába való jogszerű és biztonságos eljutás lehetőségét. Az áthelyezést illetően változatlanul pozitív általános tendencia rajzolódik ki: a beszámolási időszakban újabb 3 813 személyt helyeztek át, és a havi áthelyezések száma decemberben rekordot döntött (1 926 fő). Az áthelyezett személyek teljes létszáma jelenleg 11 966 fő. Ugyanakkor a tagállamok részéről további erőfeszítésekre van szükség, hogy megszilárduljanak az eddig tett előrelépések, és teljesüljön az Olaszországból való havi 1 000, illetve Görögországból való havi 2 000 áthelyezésre vonatkozó bizottsági célkitűzés.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt hónapokban előrelépések történtek mind az áthelyezés, mind az áttelepítés terén. Ahhoz azonban, hogy erőfeszítéseink a leginkább érintett uniós tagállamok, illetve a szomszédságunk előtt álló kihívások súlyának egyaránt megfeleljenek, még többet kell tennünk és még gyorsabban kell cselekednünk. Az Olaszország és Görögország területén tartózkodó, erre jogosult személyek áthelyezése maradéktalanul megvalósítható, ehhez azonban valamennyi tagállam politikai akaratára, elkötelezettségére és kitartására szükség van.”

Áthelyezés

A beszámolási időszak során további 3 813 személyt helyeztek át, így az áthelyezettek teljes létszáma 11 966-ra emelkedett (8 766 személy Görögországból és 3 200 személy Olaszországból). Olaszország és Görögország tekintetében egyaránt decemberben került sor az eddigi legtöbb, összesen 1 926 áttelepítésre (764 személy Olaszországból és 1 162 személy Görögországból). Januárban 1 682 főt telepítettek át (551 személy Olaszországból és 1 131 személy Görögországból). 2016 decemberében a Bizottság felszólítást intézett az egyes tagállamokhoz, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az Olaszországból való havi 1 000, illetve Görögországból való havi 2 000 áthelyezésre vonatkozó célkitűzés teljesítése érdekében. Az áthelyezési mechanizmusban már tevékenyen részt vevő tagállamok és társult országok pozitívan reagáltak a Bizottság felhívására, és ismertették tervezett havi vállalásaikat. Finnország például jól halad áthelyezési kötelezettségeinek teljesítése felé mind Görögország (1 299-ből már 560 áthelyezett személy), mind Olaszország tekintetében (779-ből már 359 áthelyezett személy). Mindazonáltal a többi tagállamnak – különösen azoknak, amelyek még mindig nem kezdték meg az áthelyezések végrehajtását – jelentősen fokoznia kell vállalásait, és azok teljesítése terén is eredményeket kell felmutatnia.

Az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői több ízben is szorgalmazták a Görögországból és Olaszországból történő gyorsított ütemű és folyamatos áthelyezést, amit az illetékes nemzeti hatóságok határozott fellépésének kell követnie. A tagállamoknak az eddig elért eredményekre építve biztosítaniuk kell a rájuk eső mértéknek megfelelő, folyamatos havi vállalásokat és áthelyezéseket, hogy ezáltal eleget tegyenek jogi kötelezettségeiknek és a gyakorlatban is érvényesítsék a szolidaritás elvét. A Bizottság változatlanul szorosan nyomon követi a helyzetet, és következő jelentését 2017 márciusában teszi közzé.

Áttelepítés

A tagállamok továbbra is biztosítják az Európába való biztonságos és legális eljutás lehetőségeit a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek: a 2015 júliusában elfogadott uniós áttelepítési mechanizmus keretében vállalt 22 504 áttelepítésből már 13 968 megvalósult. Az előző jelentés óta 913 személyt telepítettek át, elsősorban Törökországból, Jordániából és Libanonból. Összesen 21 célországba telepítettek át személyeket (Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország). Svédország, az Egyesült Királyság, Finnország és Hollandia, csakúgy mint a társult állam Svájc, Liechtenstein és Izland már teljeskörűen teljesítette áttelepítési vállalásait.

Az EU–Törökország nyilatkozat szerinti, Törökországból történő áttelepítések száma – amely az összesített áttelepítési adatban is megjelenik – tovább emelkedett, és a tagállamok jól haladnak a következő áttelepítési műveletek előkészítésével. 2016. április 4. óta 3 098 szíriai állampolgárt telepítettek át Törökországból az Unióba, közülük 487 főt a legutóbbi jelentés közzététele után. A Török hatóságok eleget tesznek ígéretüknek, miszerint fokozott erőfeszítésekkel igyekeznek kibővíteni az áttelepítésre jelölt személyek listáit. A tagállamoknak folytatniuk kell áttelepítési vállalásaik teljesítését, többek között az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtásának keretében.

Háttér-információk

Az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust két tanácsi határozat hozta létre 2015 szeptemberében. E határozatokban a tagállamok nemzetközi védelemre szoruló személyek Olaszországból és Görögországból történő áthelyezésére tettek vállalást. Az áthelyezési határozatok értelmében az EU 98 255 személy áthelyezésére vállalt kötelezettséget, miután a Tanács 2016. szeptember 29-én elfogadta az áthelyezésről szóló második tanácsi határozat arra irányuló módosítását, hogy 54 000 még ki nem osztott férőhelyet bocsássanak rendelkezésre a Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárok Unióba történő jogszerű befogadása céljából.

2015. június 8-án a Bizottság javaslatot fogadott el az európai áttelepítési programról, majd ezt követően 2015. július 20-án a tagállamok 22 504 egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítéséről állapodtak meg.

Az Európai Tanács 2016. március 7-én az áthelyezés végrehajtásának felgyorsítását szorgalmazta a Görögországban kialakult humanitárius helyzet enyhítése érdekében. Október 20-i és 21-i következtetéseiben az Európai Tanács újfent további intézkedésekre szólított fel az áthelyezési és áttelepítési mechanizmus gyorsabb végrehajtása érdekében, tekintettel a Görögországnak és Olaszországnak történő sürgős segítségnyújtás szükségességére. A december 15-i Európai Tanács jóváhagyta az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtásáról szóló cselekvési tervet, amely Görögország tekintetében havi 2 000 fős áthelyezési célt tűzött ki. Emellett az Európai Tanács újfent az áthelyezés – kiváltképp a kísérő nélküli kiskorúak áthelyezése – és a meglévő áttelepítési mechanizmusok felgyorsítására irányuló erőfeszítések fokozását sürgette.

A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat értelmében a görög szigetekről Törökországba visszaküldött minden egyes szíriai állampolgárért cserébe egy másik szíriait Törökországból az EU-ba telepítenek át. Ez az elv 2016. április 4. óta érvényesül. A mechanizmus keretében azok a migránsok élveznek előnyt, akik korábban nem utaztak be szabálytalanul az Unióba és nem is tettek erre kísérletet.

A Bizottság 2016. július 13-án állandó uniós áttelepítési keretre tett javaslatot, amely meghatározza az áttelepítésre jelölt személyek kiválasztására vonatkozó egységes eljárási standardokat, valamint az Unióba áttelepített személyek egységes védelmi státuszát, így észszerűsíti és célzottabbá teszi a jövőbeli uniós áttelepítési intézkedéseket.

A Bizottság 2016-ban elfogadta a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről szóló első jelentést. A második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik jelentés elfogadására 2016. április 12-énmájus 18-ánjúnius 15-énjúlius 13-ánszeptember 28-ánnovember 9-én, illetve december 8-án került sor.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI BIZOTTSÁG