Hat ország számvevői tanulják a magyar integritás modellt - Nemzetközi integritási műhelymunka

2017.04.24. Jogi Fórum / ÁSZ

Nemzetközi integritás műhelymunka veszi kezdetét az Állami Számvevőszék szervezésében 2017. április 24-én, hétfőn. A hat ország - Albánia, Grúzia, Koszovó, Macedónia, Moldova, valamint Ukrajna – részvételével zajló szakmai rendezvény célja, hogy a számvevőszékek az Állami Számvevőszék integritás felmérésének módszerét megismerjék, és annak adaptálásával saját országukban is terjesszék az integritási kultúrát.

Az Állami Számvevőszék nagy hangsúlyt fektet az integritás alapú szervezeti kultúra terjesztésére, a közszféra átláthatóságára és az elszámoltathatóság javítására. Az ÁSZ 2017-ben már hetedik alkalommal térképezi fel a közintézmények korrupciós kockázatait, és az azokkal szembeni ellenálló-képességüket. Az évenkénti felméréssorozattal az ÁSZ egyedülálló „magyar modellt” alakított ki. A modell alapjául egy, az egyes intézmények szervezeti integritásának erősítésére kifejlesztett holland módszer szolgált, amelyet az ÁSZ adaptált, továbbfejlesztett, majd az egész magyar közszférára kiterjesztett. 

Az Állami Számvevőszék aktív szereplője a számvevőszékek nemzetközi közösségének, folyamatosan megosztja és hasznosítja a megismert legjobb gyakorlatokat. Ezzel összhangban 2013-ban az Országgyűlés határozatában támogatta, hogy az Állami Számvevőszék vegyen részt a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) fejlesztési kezdeményezésének (IDI) tevékenységében, és ahhoz donorként nyújtson szakmai támogatást, kiemelt figyelemmel a magyar külgazdasági stratégiára. 

E cél megvalósítása érdekében az ÁSZ 2014 óta, 2017-ben már negyedik alkalommal rendezte meg nemzetközi integritás „jó gyakorlatok” szemináriumát. Az elsősorban a fejlődő országok számvevőszékei részére szervezett szakmai esemény célja a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatok megosztásán keresztül az integritásalapú közigazgatási kultúra elterjesztése és a transzparens államműködés fejlesztése az érintett országokban. Az idén március elején megtartott rendezvényen mintegy huszonöt, elsősorban ázsiai, afrikai, délkelet-európai, továbbá dél-amerikai ország mintegy negyven számvevőszéki szakértője vett részt, Albániától kezdve, Bhutánon, Brazílián és Irakon keresztül, egészen Laoszig, Nigerig és Kelet-Timorig. 

Az ÁSZ által rendezett nemzetközi jó gyakorlatok szemináriumokra rendszeresen résztvevőket delegáló Albánia, Grúzia, Koszovó, Macedónia, Moldova, valamint Ukrajna legfőbb ellenőrző intézményei jelezték, hogy adaptálni kívánják az ÁSZ integritás felmérésének módszertanát. Az egyhetes program keretében az ÁSZ szakértői részletesen ismertetik az ÁSZ integritás felmérésének módszertani alapjait, a kérdőívek összeállításával kapcsolatos feladatokat, a felmérés előkészítésének és lebonyolításának teendőit, a kitöltött kérdőívek kiértékelésének algoritmusát, a felmérését eredményei széleskörű megismertetésének fórumait, a felmérés informatikai támogatásának eszközeit. A résztvevők előadásokat hallgathatnak meg arról is, hogy az ÁSZ a felmérés tapasztalatait miként építette be ellenőrzéseibe, illetve tanácsadó tevékenységébe. A műhelymunka során a résztvevőket gyakorlati feladatok megoldásával is felkészítik arra, hogy az integritás felmérés magyar modelljét saját hazájukba adaptálni tudják. 
 

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK