Javult a hajléktalan-ellátás feltételrendszere - Az alapjogi biztos megállapításai

2017.05. 9. Jogi Fórum / MTI

Székely László ombudsman szerint az idei téli krízisidőszakra javult a hajléktalan-ellátás intézményi és együttműködési feltételrendszere, ugyanakkor a zavartalan ellátás érdekében a biztos jogszabály-módosításokra tett javaslatot - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

A közlemény szerint Székely László ombudsman és munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan az idei téli krízisidőszakban is helyszínbejárásokkal mérték fel a hajléktalan-ellátás rendszerszintű nehézségeit, ismerték meg a jó gyakorlatokat, az ellátó szervezetekkel folytatott szakmai egyeztetések mellett.
    

A jelentés szerint télre a fővárosi hajléktalan-ellátás intézményhálózata teljes spektrumában kiépült, folyamatos működésre képes, a szakmai együttműködés nyomán pedig érzékelhetően kevesebb az utcán élő emberekkel kapcsolatos konfliktushelyzet. Az ellátórendszer képes gyorsan és hatékonyan reagálni a krízishelyzetekre, így a rendkívüli időjárási körülményekre is.
    

Az alapjogi biztos szintén előrelépésként értékelte, hogy a pályázati forrásokat időben el lehetett érni, és a pályázatok kiírását átfogó szakpolitikai egyeztetés előzte meg. Ugyancsak kedvező, hogy a hatóságok és a szociális szakemberek szervezetten, a lehetőségek széles körét kínálva igyekeznek tompítani a hajléktalansággal összefüggő problémákat, és már nem jelentett adminisztrációs és költségvetési problémát az sem, ha egy hajléktalan egy nap több nappali melegedőt is igénybe kívánt venni - írták.
    

Az ombudsman jelentésében kitért a hiányosságokra is. Az összegzés szerint a jogszabályokban részletesebben kellene meghatározni a hajléktalanoknak alapszolgáltatásokat nyújtó intézménytípusokat, azok kompetenciáit. Hatékonyabban össze kellene hangolni az utcai gondozó szolgálatok működési rendjét meghatározó jogszabályok és a szükségletalapú szociális munka alapelveit. Székely László emellett a lábadozó funkciót is betöltő átmeneti szállók, nappali melegedők egészségügyi ellátó feladatkörének egyértelmű rögzítését is fontosnak tartja.
    

A biztos szerint továbbra is szükség van a hajléktalanoknak többrétű ellátást nyújtó szociális és egészségügyi centrumok létesítésére, emellett a biztos szorgalmazza a pszichiátriai, addiktológiai problémákkal küzdő, tartósan beteg hajléktalanok szakszerű ellátásának, gondozásának rendszerszintű megszervezését és finanszírozását. Mielőbb meg kellene teremteni a fővárosi fertőtlenítő fürdető szerepét betöltő IX. kerületi állomáshoz kapcsolódó szociális, egészségügyi szolgáltatások infrastrukturális hátterét is - hangsúlyozták.
    

Mindemellett - írták - átgondolásra vár a nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, és igény van a szolgáltatást igénybevevők központi elektronikus nyilvántartása és a tevékenységadminisztrációs rendszer folyamatos felülvizsgálatára is.
    

Székely László Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez fordult a hiányosságok felszámolása érdekében.

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN