Megkezdődött a 2017. évi integritás felmérés a közszférában - Az Állami Számvevőszék munkájáról

2017.05.25. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék 2017-ben már hetedik alkalommal folytatja le a közszféra intézményeit érintő integritás felmérését. Az Integritás projekt azokat a tényezőket tárja fel, amelyek károsan befolyásolhatják a közintézmények korrupciós kockázatokkal szembeni védekezőképességét. A költségvetési szervekre kiterjedő önkéntes felmérésben az elmúlt évek során egyre növekvő számban vesznek részt az intézmények, elősegítve ezzel saját szervezetük integritásának erősítését, valamint az integritás-szemléleten alapuló közigazgatási kultúra elterjedését. Az Állami Számvevőszék Integritás projektje nemzetközi szinten is nagy érdeklődést váltott ki. Az integritás szemlélet megvalósulását az ÁSZ ellenőrzései során is értékeli.

Az állampolgárok érdekeit szolgáló közintézmények feladata a tiszta és átlátható közélet megteremtése, így küldetésük elválaszthatatlan része a korrupció elleni küzdelem támogatása. Az Állami Számvevőszék küldetésének tekinti nem csupán a korrupció elleni fellépést, de az integritás-szemléleten alapuló közigazgatási kultúra elterjedésének és megszilárdulásának elősegítését. E cél megvalósítását támogatja az ÁSZ Integritás Projektje is, mely keretében az ÁSZ 2011 óta évente végzi el a közszféra intézményei körében az Integritás felmérést. A felmérés azokat a tényezőket tárja fel, amelyek károsan befolyásolhatják a közintézmények korrupciós kockázatokkal szembeni védekezőképességét.

Az integritás felmérésben való részvétel valamennyi költségvetési szerv számára nyitva áll

Az Állami Számvevőszék a mai napon több mint 10 ezer költségvetési szervnek küld ki felkérő levelet, hogy vegyen részt az integritás felmérésben. Az ezt szolgáló elektronikus kérdőív kitöltésére 2017. június 26-ig azonban valamennyi költségvetési szervnek lehetősége van. A felmérésben alkalmazott kérdőív kitöltéséhez szükséges tudnivalók az Integritás Portál (http://integritas.asz.hu/) Adatfelvétel 2017 menüpont alatt érhetők el.

Az adatfelvétellel kapcsolatos információk az Integritás Portálon kerülnek közzétételre, illetve az adatfelvétel ideje alatt az Állami Számvevőszék munkatársai készséggel állnak az intézmények rendelkezésére az info.integritas@asz.hu e-mail címen, valamint a 06-80-500-800-as ingyenesen hívható telefonszámon a kérdőívek kitöltésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban. A felmérésben résztvevő szervezetek számára segítséget jelent az Integritás Portálon létrehozott Fórum is, ahol megtalálhatók a „Gyakran Ismételt Kérdések”-re adott válaszok, illetve az intézmények egymással is tudnak véleményt cserélni az integritással kapcsolatos kérdésekben.

Kirajzolódó idősor

A felmérések eredményeként évről-évre jobban láthatóvá válnak a közintézmények korrupció szempontjából veszélyeztetett területei, illetve a kontrollkörnyezet kiépítettsége révén az azzal szembeni ellenálló képességük. A felmérésben való részvétel hozzásegíti az egyes intézményeket saját integritásuk erősítéséhez: tudatosulnak a korrupcióval veszélyeztetett területek, és nyilvánvalóvá válik, hogy milyen kontrollok kiépítésére, illetve eredményesebb működtetésére van szükség az adott szervezet integritásának érzékelhető javulása érdekében.

2017-ben a felmérési ciklus záró felméréseként az Állami Számvevőszék immár hetedik alkalommal méri fel a közszféra korrupciós kockázatait. Az évenkénti adatfelvétel fenntarthatósága és a beérkező adatok összehasonlíthatósága szempontjából kiemelkedően fontos, hogy az elmúlt évben válaszadó 3002 szervezet döntő többsége vállalta az Állami Számvevőszékkel való hosszú távú együttműködést és a kérdőívek évenkénti kitöltését; ezek az intézmények az Integritás Támogatók Körének tagjává váltak.

Az egyes intézménycsoportok vonatkozásában külön elemzés is készült 2017-ben

A felmérés eredményeit összefoglaló tanulmány mellett 2017-ben a 2016. évi felmérés során kapott válaszok alapján olyan elemzés is készült, amely intézménycsoportonként mutatja be az egyes intézménycsoportok feladatköréből adódó és tevékenységében rejlő korrupciós kockázatokat, illetve az ezek kezelésére hivatott kontrollok kiépítettségének szintjét. Idén nem külön jelentések készültek az egyes ágazatokról, hanem egységes tanulmányban mutatta be az ÁSZ a tapasztalatokat. Mindezek mellett egyoldalas értékelőlapokon szemléltetjük az intézménycsoportok részletes eredményeit.

A tanulmány rámutat: bár általánosságban elmondható, hogy a magasabb kockázati szint magasabb szintű kontrollkiépítettséggel társul, az egyes intézménycsoportok eltérően teljesítenek. A nem megfelelő integritási szinttel rendelkező intézmények emellett jelentős vagyonnal rendelkeznek, költségvetésük is nagyságrendekkel nagyobb. Számos egyéb megállapítás mellett az elemzés kiemeli: egyes intézménycsoportok, amelyek méltányosságot gyakorolnak, illetve jelentős túlkereslettel néznek szembe, az ajándékok elfogadását nem szabályozzák megfelelően. Az elemzés a gazdálkodás egészét is érintő kockázatként azonosította, hogy bizonyos ingatlant hasznosító intézmények nem rendelkeznek önköltségszámítással. A kontrollkiépítettség és az etikus vezetés terén a nagyobb, és több vezetési szinttel rendelkező szervezetek járnak elől.

Az intézménycsoportonkénti elemzés elérhető az Integritás Portálon (http://integritas.asz.hu/arop_1_2_4).

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK