Az Egyesült Királyság részét képezi-e Gibraltár az uniós jog alkalmazása szerint? - Az Európai Unió Bíróságának eheti ügyrendjéből

2017.06.12. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az Egyesült Királyság olyan új adójogi szabályozást fogadott el, amely szerint a területén kívül működő online szerencsejáték-szolgáltatók a brit fogyasztók által tett fogadásokból elért nyereségük tekintetében akkor is adókötelesek lesznek az Egyesült Királyságban, ha a letelepedésük helye szerinti államban már szintén fizettek adót e nyereség után. E szabályozás célja, hogy az érintett szolgáltatók az ilyen nyereséget ne vonhassák ki a brit adóztatás alól azáltal, hogy alacsony adókulcsot alkalmazó országban telepednek le.

Ítélethirdetés a C-591/15 The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited ügyben

A gibraltári szerencsejáték-szolgáltatók egyik egyesülete szerint az új adójogi szabályozás ellentétes az uniós joggal, mivel sérti a szolgáltatások szabad nyújtásának az elvét. A brit adóhatóság viszont úgy véli, hogy az Egyesült Királyság és az annak egy tengerentúli területét képező Gibraltár vonatkozásában nem alkalmazható az uniós jog, mivel ez utóbbi hatókörébe csak a tagállamok közötti viszonyok tartoznak, az egy tagállamon belüli helyzetek viszont nem.

Egy brit bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az uniós jog alkalmazása szempontjából az Egyesült Királyságot és Gibraltárt úgy kell-e tekinteni, mint amelyek egy tagállamot alkotnak, vagy, éppen ellenkezőleg, úgy, mint amelyek olyan külön területeket képeznek, amelyek egymás közötti kapcsolataira alkalmazandó e jog.

Az ügyben az indítvány kihirdetése eredetileg 2016. december 15-re volt kitűzve, de a főtanácsnok végül pár héttel elhalasztotta a jogi álláspontjának ismertetését.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA