Befejeződött a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék vizsgálata

2017.07.10. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. gazdálkodásának 2012-2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. A társaság tulajdonosi joggyakorlói a tevékenységüket szabályszerűen látták el. A társaság működésének szabályozottsága megfelelő volt. A pénzügyi- számviteli, adatszolgáltatási feladatokat a törvényi előírásoknak megfelelően látta el, a vagyonával szabályszerűen gazdálkodott.

Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívül működő közfeladat-ellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket ellenőrzését, melynek keretében sor került a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ellenőrzésére.

A 100%-ban állami tulajdonban lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság közszolgáltatási tevékenysége keretében a hivatalos közlönyök és a jogszabályok folyamatos megjelentetését, ezek nyomdai, kiadási és terjesztői feladataival kapcsolatos tevékenységek ellátását, továbbá a Nemzeti Jogszabálytár működtetését végzi. A társaság valamennyi ellenőrzött évben nyereségesen gazdálkodott, 2012 és 2015 között összesen mintegy 121 millió Ft adózott eredményt ért el. Az ellenőrzött időszakban egy gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma a 2012-es 152 főről 2015-ig 119 főre csökkent.


Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt az ellenőrzött időszakban. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Igazságügyi Minisztérium a felügyelőbizottságon keresztül, valamint állandó könyvvizsgáló megbízásával biztosította a tulajdonosi ellenőrzést. A társaság a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályozást megfelelően kialakította, a bevételeinek és ráfordításainak elszámolása, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A szolgáltatások és közszolgáltatások díjának megállapítását az előírásoknak megfelelő önköltségszámítással alapozták meg.


A társaság összességében szabályszerűen teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal az ellenőrzött időszak első három évében nem rendelkeztek; a szabályozási kötelezettség teljesítése csak 2015 májusában történt meg.


A társaság beszámolási kötelezettségét megfelelően teljesítette, az éves beszámolókat elfogadásra az előírt határidőig az alapító részére beterjesztette, a tulajdonosi joggyakorlók szabályszerűen fogadták el azokat. A számviteli törvény előírásának megfelelően a jóváhagyott éves beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt határidőben letétbe helyezték és közzétették.

A szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeinek kialakítása megtörtént, a tulajdonosi joggyakorlók az alapító okiratban, a társaság pedig az SZMSZ-ben szabályozta a vagyon változását eredményező, a saját vagyon hasznosítására, értékesítésére vonatkozó döntések rendjét. A társaság vagyonának változását eredményező döntések szabályszerűek voltak, a vagyon nyilvántartása megfelelt az előírásoknak.


Az ÁSZ az ellenőrzés megállapításai alapján nem fogalmazott meg javaslatot.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK