Újabb három egyetemi utóellenőrzés zárult le - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.07.25. Jogi Fórum / ÁSZ

Folytatja az egyetemek utóellenőrzését az Állami Számvevőszék, ezúttal a győri Széchenyi István Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem esetében zárult le az intézkedési tervek végrehajtásának értékelése. A Dunaújvárosi Egyetemen jelentősen javult a működés és a közpénzfelhasználás szabályozottsága és a Széchenyi István Egyetemen is végrehajtották az intézkedési tervben meghatározott feladatok jelentős részét, itt azonban a belső kontrollrendszer területén feltárt hiányosságok egy része továbbra is fennáll. A Nyíregyházi Egyetemen volt a legtöbb probléma, ott több az ÁSZ által korábban azonosított hiányosság továbbra is fennáll, amelyek veszélyeztetik a kifizetések szabályosságát.

Az Állami Számvevőszék 2014-ben és 2015-ben elvégezte mind a 28 állami és két egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény átfogó ellenőrzését. Az ÁSZ az ellenőrzések során súlyos gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel, és javaslataival hozzájárult az ágazat működését szabályozó törvények megújításához, az intézmények pénzügyi- és vagyongazdálkodására vonatkozó előírások megerősítéséhez, valamint a gazdálkodás irányításának átalakításához. Az utóellenőrzések során az ÁSZ az ellenőrzési megállapítások alapján összeállított intézkedési tervek végrehajtását értékeli, amelyek egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosításáról is.

Az ÁSZ 2014 augusztusában hozta nyilvánosságra a Széchenyi István Egyetem 2009-2012 közötti gazdálkodásának és működésének szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentését, majd 2015 februárjában a Nyíregyházi Főiskola, 2015 márciusában pedig a Dunaújvárosi Főiskola 2009-2013 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzési jelentését. A most lezárult utóellenőrzések célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentések alapján készített intézkedési tervekben meghatározott feladatokat az ellenőrzött felsőoktatási intézmények végrehajtották-e.


A Dunaújvárosi Egyetem utóellenőrzése


Az utóellenőrzés során az ÁSZ megállapította, hogy a Dunaújvárosi Egyetem (korábban Dunaújvárosi Főiskola) egy kivétellel végrehajtotta a rektor és a kancellár által meghatározott intézkedési tervben szereplő harminckettő feladatot, ezzel jelentősen javítva a Dunaújvárosi Egyetem működésének szabályozottságát és támogatva a szabályszerű és átlátható közpénzfelhasználást.

A Dunaújvárosi Egyetem végrehajtotta a belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése, valamint a szabályszerű pénzügyi és vagyongazdálkodás érdekében vállalt feladatokat. A gazdálkodás szempontjából meghatározó és egyéb belső szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról szintén gondoskodtak. Az Egyetem kialakította a kockázatkezelési rendszert, és ennek keretében felmérték és elemezték a kockázatokat. A kifizetésekhez kapcsolódó folyamatba épített kontrollokat – az ellenőrzött mintatételek alapján – működtették. A belső ellenőrzési vezetőt kinevezték; a szükséges intézkedési terveket elkészítették. Az intézkedési tervben foglaltak ellenére, az Egyetem – a 2015-ös belső költségvetés külön mellékleteként – nem bontotta központosított és decentralizált részekre a képzési, a tudományos célú és a fenntartási támogatást.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója – az intézkedési tervben vállalt négy feladatát határidőben végrehajtotta. Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a Dunaújvárosi Egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a feltárt hiányosság megszüntetése iránt.


A Széchenyi István Egyetem utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a győri Széchenyi István Egyetem rektora által meghatározott intézkedési tervben szereplő kilenc feladat nagy részének végrehajtása javította az Egyetem működésének szabályozottságát, azonban a belső kontrollrendszer területén feltárt hiányosságok egy része továbbra is fennáll.


A belső kontrollrendszer, ezen belül a kontrolltevékenységek területén feltárt hiányosságok megszüntetéséről és a kontrollkörnyezet jogszabályoknak megfelelő kialakítása érdekében végrehajtandó feladatok elvégzéséről részben gondoskodott a kancellár. Továbbra sem határozták meg az etikai elvárásokat, valamint nem készítettek valamennyi tevékenységcsoportra és folyamatra ellenőrzési nyomvonalakat. Elmaradt a munkajogi felelősség munkáltatói jogkörben történő kivizsgálása is. A gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlásának érvényesítése szintén nem valósult meg, mivel a szabályszerű kifizetéseket biztosító kontrollokkal kapcsolatos tevékenységek ellátása több esetben nem volt szabályszerű.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint a Széchenyi István Egyetem fenntartója – határidőben intézkedett a kincstári körön kívüli számlavezetés miatt megállapított, szabálytalan pénzkezeléshez kapcsolódó munkajogi felelősség munkáltatói jogkörben történő kivizsgálásáról.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a Széchenyi István Egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.


A Nyíregyházi Egyetem utóellenőrzése


Az ÁSZ megállapította, hogy a Nyíregyházi Egyetem (korábban Nyíregyházi Főiskola) intézkedési tervében meghatározott 12 feladatból öt feladatot határidőben, három feladatot részben, négy feladatot nem hajtottak végre. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása területén az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok továbbra is fennállnak, és ezek veszélyeztetik a kifizetések szabályosságát.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a hallgatói költségtérítések önköltségszámítással történő alátámasztása elmaradt, így a korábban azonosított hiányosság továbbra is fennáll. A kockázatkezelés folyamatának kialakítása, felülvizsgálata megtörtént ugyan, de továbbra sem mérték fel és állapították meg az Egyetem tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére nem készült minden esetben intézkedési terv.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint a Nyíregyházi Egyetem fenntartója – az intézkedési tervben vállalt feladatait határidőben végrehajtotta.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a Nyíregyházi Egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a feltárt hiányosság megszüntetése iránt.


Az egyes ellenőrzésekről szóló sajtó-összefoglalót ide kattintva érheti el.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK