Lezárult újabb három fővárosi önkormányzat utóellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.08. 9. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék folyamatosan végzi a budapesti kerületi önkormányzatok vagyongazdálkodásának utóellenőrzését. A témacsoport keretében az ÁSZ legutóbb Budapest Főváros VI., IX. és X. kerületi önkormányzatainak utóellenőrzéseit zárta le, amelyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Az ÁSZ megállapította, hogy a VI. és a IX. kerületi önkormányzatok teljes körűen végrehajtották az intézkedési terveikben meghatározott feladatokat, így a vagyongazdálkodásukban, a vagyonnyilvántartásuk átláthatóságában és a közpénzekkel való felelős gazdálkodásukban rejlő kockázatokat csökkentették. A X. kerület önkormányzata három feladatából egyet határidőben, kettőt részben teljesített, ezért a vagyongazdálkodás és a vagyonnyilvántartás átláthatósága továbbra sem biztosított.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Az Állami Számvevőszék ütemezetten végzi a fővárosi önkormányzatok vagyongazdálkodásának utóellenőrzését. A III. és a IV. kerület utóellenőrzésének tapasztalatairól ide kattintva olvashat összefoglaló cikket, míg a XI., XIII., XIV., XVII., XIX. és XXII. kerületek utóellenőrzéséről itt olvashat bővebben.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

A több mint 38 ezer lakosú, a főváros második legkisebb kiterjedésű kerülete vagyongazdálkodásának szabályszerűségét az ÁSZ 2009. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat négy feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott négy feladatot maradéktalanul, határidőben végrehajtotta.


Az Állami Számvevőszék korábbi jelentésében a szabálytalanságok megszüntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat az Önkormányzat hasznosította, amelynek következtében a vagyongazdálkodás szabályszerűsége javult.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata vagyongazdálkodásának szabályszerűségét az ÁSZ 2009. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte, melynek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben a polgármester részére egy, a jegyző részére négy intézkedést igénylő megállapítást és javaslatot fogalmazott meg. Az ÁSZ részére a polgármester által megküldött intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az aljegyző részére egy intézkedési feladat került meghatározásra. Az intézkedési tervben a polgármester négy intézkedést igénylő megállapítás és javaslat kapcsán arról tájékoztatta az ÁSZ-t, hogy a szükséges intézkedések megtörténtek. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott öt feladatot végrehajtotta, ezáltal a vagyongazdálkodás szabályszerűsége javult.

A polgármester az intézkedési tervben meghatározottaknak megfelelően gondoskodott az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő társasága által beszerzett fogorvosi eszközök lízingszerződéseihez kapcsolódó készfizető kezesi szerződések utólagos jóváhagyásáról, ezáltal javította a vagyongazdálkodás szabályszerűségét. A jegyző a 2013. évi zárszámadási rendeletben gondoskodott a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon értékének a vagyongazdálkodási rendelettel összhangban történő bemutatásáról, elősegítve ezzel a felelős vagyongazdálkodást. Biztosította az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás között a forgalomképesség alapján csoportosított bruttó érték egyezőségét, amellyel a vagyonnyilvántartás átláthatósága javult. A Képviselő-testület az etikai szabályzat megalkotásával meghatározta az etikai elvárásokat és a hivatásetikai alapelveket, ezáltal a működésben rejlő kockázatok csökkentek. A jegyző jegyzői intézkedésben gondoskodott a – jogszabályi előírásoknak megfelelő – külső ellenőrzésekről vezetendő nyilvántartás rendjének kialakításáról.

A jegyző az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról nem vezette a jogszabályi előírásnak megfelelő nyilvántartást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályszerűségét az ÁSZ 2007. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az Önkormányzat három feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

A jegyző az intézkedési tervben meghatározott határidőben gondoskodott arról, hogy az éves költségvetések és a költségvetések végrehajtásáról készített beszámolók a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljenek közzétételre.


A polgármester a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötött térítésmentes vagyonátadások szerződéseit megvizsgáltatta. Ennek eredményeképpen a vízvezeték-hálózat a jogszabályi előírásoknak megfelelően Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonába átadásra került, ezzel biztosítva a szabályszerű működést.


A csatornahálózat használatba adásának, továbbá az ingatlanvagyon-kataszter adatainak az ingatlanügyi hatósággal történő egyeztetésének elmaradása miatti jogszabálysértő gyakorlat továbbra is kockázatot hordoz az Önkormányzat vagyongazdálkodása és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodása átláthatóságában.


A polgármester kivizsgáltatta a vízi közművek térítésmentes átadásával kapcsolatosan feltárt jogszabálysértést, azonban felelősségre vonást a felelősségre vonható személyek közszolgálati jogviszonyának megszűnése miatt nem kezdeményezett.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez annak érdekében, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, illetve az Önkormányzat vagyongazdálkodása és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodása átláthatóságában, valamint a felelős vezetői magatartásban rejlő kockázatok megszüntetése iránt.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK