Befejeződött a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.08.14. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség szabályszerűen gyakorolta a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogokat. A társaság gazdálkodása megfelelően szabályozott volt. A vagyon nyilvántartása nem felelt meg az előírásoknak. A vagyon értékének, állagának megóvásáról gondoskodtak, a vagyon változását eredményező döntéshozatal szabályos volt.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.

A társaság jogelődjét 1997. december 15-én a Magyar Állam nevében a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat alapította. Közhasznú tevékenysége keretében ellátott közfeladata a kiemelt kulturális örökség védelme, a Magyar Állam tulajdonából el nem idegeníthető ingatlanok kezelése és a Budai Várban található intézmények egységes kiszolgálása volt. A 2014-ben az EMMI-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján tevékenysége kiegészült a Budavári Szent György tér és a Várbazár műemléki együttes helyreállítási feladataival, a felújított Várkert Bazár hasznosításával. A társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat 2012. január 1-je és 2014. szeptember 11. között az MNV Zrt., ezt követően a Miniszterelnökség gyakorolta. A társaság kezelt és saját vagyonnal gazdálkodott. A vagyonkezelésbe kapott eszközök felett a tulajdonosi joggyakorló az MNV Zrt. volt.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség a társasági részesedés felett szabályszerűen gyakorolták a tulajdonosi jogokat. A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében lévő nemzeti vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás rendjét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kialakította és megfelelően gyakorolta.

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. belső szabályozottsága összességében megfelelt az előírásoknak, a gazdálkodás rendjét alapvetően meghatározó szabályzatokkal rendelkezett. Hiányosság volt azonban, hogy 2015-ben a könyvvezetésre és bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályok kialakítása nem biztosította a közhasznúsági melléklet adatainak közvetlen alátámasztását, továbbá a társaság nem határozta meg belső szabályzatban az önköltségszámítás rendjét, és nem állapította meg a végzett szolgáltatások önköltségét az utókalkuláció módszerével. A bevételek és ráfordítások elszámolása az anyagjellegű ráfordítások elszámolása kivételével megfelelő volt.

A társaság vagyonnyilvántartása nem volt szabályszerű. A vagyonkezelési szerződés módosítása nem történt meg a vagyonkezelt eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházásokkal, felújításokkal. Nem volt biztosított 2012 és 2014 között a saját és a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása közötti egyezőség, továbbá 2012 és 2015 között a beszámolók mérlegeinek leltárral történő alátámasztása. A vagyon változását eredményező döntések megfeleltek az előírásoknak; a vagyon értékének, állagának megőrzéséről gondoskodtak.

Az ÁSZ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának egy, a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK