UberPop - Jogellenesen végzett szállítási tevékenység - Szankcionálhat-e a tagállam? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2018.04.10. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A tagállamok megtilthatják és büntetőjogi eszközökkel szankcionálhatják az UberPop szolgáltatás keretében jogellenesen végzett szállítási tevékenység gyakorlását anélkül, hogy az ilyen tevékenység gyakorlását büntetendővé nyilvánító törvény tervezetét előzetesen be kellene jelenteniük a Bizottságnak - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-320/16. sz. ügyben hozott ítélet Uber France SAS

Az Uber France francia társaság okostelefonos alkalmazás útján egy Uber Pop elnevezésű szolgáltatást nyújt, amelynek segítségével saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőröket és a városon belül közlekedni kívánó személyeket kapcsol össze. Az ezen alkalmazás útján nyújtott szolgáltatás keretében e társaság határozza meg az árszabást, szedi be minden fuvar díját az ügyféltől (azt megelőzően, hogy annak egy részét a jármű nem hivatásos sofőrének kifizetné), és kiállítja a számlákat.

Az Uber France ellen büntetőeljárás indult, mivel az UberPop szolgáltatás útján az ügyfeleknek a kevesebb mint tíz férőhellyel rendelkező gépjárművel díjfizetés ellenében személyszállítást végző, nem hivatásos sofőrökkel való összekapcsolására szolgáló rendszert szervezett. Az Uber France azt állítja, hogy az a francia jogszabály, amelynek alapján eljárás folyik ellene, olyan műszaki szabálynak minősül, amely a műszaki szabványokról és szabályokról szóló irányelv1 értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozik. Ezen irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy jelentsék be a Bizottságnak minden információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó műszaki szabályt előíró törvény vagy szabályozás tervezetét, amelynek hiányában e törvény vagy szabályozás magánszemélyekkel szemben később nem érvényesíthető. Márpedig a jelen esetben a francia hatóságok nem jelentették be a szóban forgó büntető jogszabályt annak kihirdetését megelőzően a Bizottságnak. Az Uber France ebből arra következtet, hogy ezért a fenti vádpontok alapján nem folytatható ellene eljárás.

Az ügyben eljáró tribunal de grande instance de Lille (lille-i általános hatáskörú bíróság, Franciaország) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a francia hatóságok kötelesek voltak-e a törvénytervezetet előzetesen bejelenteni a Bizottságnak.

Mai ítéletében a Bíróság kimondja, hogy a tagállamok megtilthatják és szankcionálhatják az UberPophoz hasonló szállítási tevékenység jogellenes gyakorlását anélkül, hogy az ilyen tevékenység gyakorlását büntetendővé nyilvánító törvény tervezetét előzetesen be kellene jelenteniük a Bizottságnak.

A Bíróság először is emlékeztet arra, hogy múlt év december 20-án az Uber Spain ügyben2  kimondta, hogy a Spanyolországban kínált UberPop szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatás a közlekedés területén nyújtott szolgáltatások körébe tartozik, és nem minősül az irányelv értelmében vett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak. A Bíróság álláspontja szerint a Franciaországban kínált UberPop szolgáltatás lényegében azonos a Spanyolországban nyújtott szolgáltatással, aminek a vizsgálata a tribunal de grande instance de Lille (lille-i általános hatáskörű bíróság) feladata.

Mivel az UberPop szolgáltatás ily módon nem tartozik az irányelv hatálya alá, a Bíróság megállapítja, hogy az említett irányelvben előírt, a Bizottságnak történő bejelentésre vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni. Ebből következik, hogy a francia hatóságok nem voltak kötelesek a szóban forgó büntetőtörvény tervezetét előzetesen bejelenteni a Bizottságnak.

_________________________________________________________________________________

1Spanyolországban nyújtott szolgáltatással, aminek a vizsgálata a tribunal de grande instance de Lille (lille-i általános hatáskörű bíróság) feladata.

2Mivel az UberPop szolgáltatás ily módon nem tartozik az irányelv hatálya alá, a Bíróság megállapítja, hogy az említett irányelvben előírt, a Bizottságnak történő bejelentésre vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni. Ebből következik, hogy a francia hatóságok nem voltak kötelesek a szóban forgó büntetőtörvény tervezetét előzetesen bejelenteni a Bizottságnak.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
TAXI