80%-os adókulccsal átruházható kibocsátási egységek - Uniós jogot sért a szlovák adó - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2018.04.12. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az uniós joggal ellentétes az a szlovák adó, amely 80 %-os adókulccsal sújtja az üvegházhatású gázok átruházott vagy fel nem használt kibocsátási egységeinek értékét . Az ilyen adó ugyanis nem tartja tiszteletben a 2008-2012-es időszakban a kibocsátási egységek szinte teljes egészének térítésmentesen történő kiosztásának elvét - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A 2011-es és 2012-es év tekintetében Szlovákia 80 %-os mértékű adót vetett ki az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerében részt vevő vállalkozások által átruházott vagy fel nem használt kibocsátási egységek értéke után1. Ezen egységeket korábban a gazdasági szereplők részére a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről szóló irányelvnek megfelelően térítésmentesen osztották ki2.

A PPC Power nevű társaság ezen adónak az irányelvvel való összeegyeztethetőségét vitatja a szlovák bíróságok előtt. Az ügyben eljáró Krajský súd de Bratislava (pozsonyi regionális bíróság, Szlovákia) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az irányelvvel ellentétes-e egy ilyen adó. 

Mai ítéletében a Bíróság mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy az irányelv célja abban áll, hogy a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó vállalkozásoknak felkínálja a lehetőséget üvegházhatású gázkibocsátásaik oly módon való csökkentésére, hogy közben ne kerüljön veszélybe a versenyképességük. Ebben az összefüggésben az irányelv úgy rendelkezik, hogy a 2008-2012-es időszakban a tagállamok a kibocsátási egységek legalább 90 %-át térítésmentesen osztják ki.

Ezt követően a Bíróság pontosítja, hogy bár a tagállamok főszabály szerint szabadon fogadhatnak el adóintézkedéseket e kibocsátási egységek felhasználásával kapcsolatban, ezen intézkedések nem sérthetik az irányelv célját.

E tekintetben a Bíróság hangsúlyozza, hogy a kibocsátási egységek gazdasági értéke képezi a sarokkövét az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének, hiszen a fel nem használt egységek értékesítésének lehetősége arra ösztönzi a gazdasági szereplőket, hogy a kibocsátásaikat csökkentő intézkedésekbe fektessenek pénzt. E rendszer megfelelő működéséhez így alapvető fontosságú, hogy a valamely tagállam által kivetett adó ne oltsa ki teljesen e gazdasági értéket.   

Márpedig a jogvita tárgyát képező adó szinte teljes mértékben megfosztja az érintett vállalkozásokat a kibocsátási egységek gazdasági értékétől, oly mértékben, hogy e vállalkozások számára megszünteti az üvegházhatású gázok csökkentésének előmozdításával kapcsolatos ösztönző erőt.

E körülmények között a Bíróság megállapítja, hogy a szóban forgó adó nem tartja tiszteletben az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei térítésmentes kiosztásának elvét, és ennélfogva sérti az irányelv célkitűzését. Következésképpen, ezen adó nem egyeztethető össze az irányelvvel.

_________________________________________________________________________________

1Ezt az adónemet 2012. június 30-án megszüntették.

2Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13 i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
ADÓZÁS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA