Gyorsabb hozzáférés elektronikus bizonyítékokhoz - Új uniós szabályok a határon átnyúló bűnüldözés hatékonyabbá tételéért

2018.04.18. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A Bizottság új szabályokat javasol, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá váljon a rendőri és igazságügyi hatóságok számára a szükséges elektronikus bizonyítékok, például az e-mailek vagy a felhőben tárolt dokumentumok beszerzése, a bűnözőkkel és terroristákkal szembeni nyomozás és büntetőeljárás lefolytatása, valamint azok elítélése céljából.

Az új szabályok lehetővé teszik, hogy az uniós tagállamok online és határokon túl is kövessék a nyomravezető információkat, miközben elegendő biztosítékot nyújtanak az összes érintett jogai és szabadságai számára.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Az elektronikus bizonyítékok egyre fontosabbá válnak a büntetőeljárások során. Nem engedhetjük meg, hogy a bűnözők és a terroristák kihasználják a korszerű és elektronikus kommunikációs technológiákat bűncselekményeik elleplezésére és az igazságszolgáltatás elkerülésére. Nem lehet olyan búvóhely Európában, ahol a bűnözők és a terroristák – akár online, akár offline – elrejtőzhetnek. A tegnapi javaslatok példa nélkül álló eszközöket hívnak életre, amelyek nem csupán arra alkalmasak, hogy az illetékes hatóságok gyorsan, hatékonyan és határokon átnyúlóan összegyűjtsék az elektronikus bizonyítékokat, hanem erőteljes biztosítékokat is nyújtanak valamennyi érintett jogainak és szabadságainak szavatolására”.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „Miközben a bűnüldöző hatóságok még mindig nehézkes módszerekkel dolgoznak, a bűnözők gyors és korszerű technológia felhasználásával tevékenykednek. 21. századi eszközöket kell biztosítanunk a bűnüldöző hatóságoknak ahhoz, hogy leküzdjék a bűnözést, mint ahogy a bűnözők is 21. századi módszerek segítségével követik el a bűncselekményeket.”

Minden bűnöző és terrorista szöveges üzeneteket, emaileket és informatikai alkalmazásokat használ a kommunikáció során. Napjainkban a nyomozások több mint felében végeznek határokon átnyúló megkeresést egy másik tagállamban vagy az EU-n kívül székhellyel rendelkező szolgáltatók birtokában lévő elektronikus bizonyítékok beszerzése céljából. Ilyen adatok beszerzéséhez igazságügyi együttműködésre és kölcsönös jogsegélyre van szükség, azonban az eljárás jelenleg túl lassú és nehézkes. Ma az olyan bűncselekmények csaknem kétharmada esetén nem lehet megfelelően lefolytatni a nyomozást és a büntetőeljárást, ahol más országban tárolnak elektronikus bizonyítékokat. Ennek az a fő oka, hogy sok időbe kerül az ilyen bizonyítékok begyűjtése, illetve hogy széttagolt a jogi keret. Az elektronikus bizonyítékok beszerzésének gyorsításával és hatékonyabbá tételével a tegnapi javaslatok elősegítik e hiányosság megszüntetését.

A javaslatok:

  • létrehozzák a közlésre kötelező európai határozatot: Ez lehetővé teszi, hogy valamely tagállam igazságügyi hatósága – az adatok helyétől függetlenül – közvetlenül igényeljen elektronikus bizonyítékot (például e-mailek, szöveges üzenetek vagy alkalmazásokban futó szövegek) bármely, az Unióban szolgáltatásokat kínáló és más tagállamban letelepedett vagy képviselettel rendelkező szolgáltatótól, amely köteles 10 napon belül, veszélyhelyzet esetén pedig 6 órán belül válaszolni (ehhez képes a meglévő európai nyomozási határozat esetében 120 nap, a kölcsönös jogsegély eljárás esetén pedig 10 hónap a válaszadási határidő);
  • megakadályozzák az adatok törlését a megőrzésre kötelező európai határozat segítségével: Ez lehetővé teszi, hogy valamely tagállam igazságügyi hatósága konkrét adatok megőrzésére kötelezzen bármely, az Unión belül szolgáltatásokat kínáló és egy másik tagállamban letelepedett vagy képviselettel rendelkező szolgáltatót, annak érdekében, hogy a hatóság ezt az információt később kölcsönös jogsegély, európai nyomozási határozat vagy közlésre kötelező európai határozat útján kikérhesse;
  • erőteljes biztosítékokat és jogorvoslatokat tartalmaznak: Mindkét határozat kizárólag büntetőeljárás keretében bocsátható ki, és azokra valamennyi büntetőjogi eljárási biztosíték alkalmazandó. Az új szabályok garantálják az alapvető jogok erőteljes védelmét, például az igazságügyi hatóságok bevonását és egyes adatkategóriák beszerzésére vonatkozó kiegészítő követelményeket. Tartalmazzák továbbá a személyes adatok védelméhez való jog biztosítékait. Különböző biztosítékok és jogorvoslatok állnak a szolgáltatók, és azon személyek rendelkezésére, akiknek az adatait kikérik, így az a lehetőség, hogy a szolgáltató felülvizsgálatot kérhet, ha például a határozat nyilvánvalóan sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját;
  • kötelezik a szolgáltatókat, hogy jelöljenek ki jogi képviselőt az Unión belül: annak biztosítása céljából, hogy azonos kötelezettségek vonatkozzanak minden szolgáltatóra, amely szolgáltatásokat nyújt az Európai Unión belül, még ha a székhelyük harmadik országban van is, kötelesek jogi képviselőt kijelölni az Unióban a tagállamok illetékes hatóságai által a büntetőeljárás során a bizonyítékok összegyűjtése céljából kibocsátott határozatok és végzések átvétele, az azoknak való megfelelés, és azok végrehajtása érdekében;
  • jogbiztonságot nyújtanak a vállalkozásoknak és a szolgáltatóknak: míg jelenleg gyakran a szolgáltatók jóindulatától függ, hogy átadják-e a bűnüldöző hatóságoknak a szükséges bizonyítékokat, a jövőben az elektronikus bizonyítékok közlésének elrendelésére vonatkozó azonos szabályokat kell majd alkalmazni valamennyi szolgáltatóra, és ez javítja a jogbiztonságot a hatóságok és a szolgáltatók számára.

Háttér

A biztonság kérdésköre a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta politikai prioritás — Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen a 2017. szeptember 13-án elhangzott, az Unió helyzetéről szóló legutóbbi beszédig.

A 2015. áprilisi európai biztonsági stratégiában a Bizottság kötelezettséget vállalt a nyomozási akadályok felülvizsgálatára. A 2016. március 22-i tragikus brüsszeli eseményeket követően az EU bel- és igazságügy miniszterei kiemelten kezelték olyan intézkedések elfogadását, amelyek a digitális bizonyítékok hatékonyabb és eredményesebb biztosítására és beszerzésére irányulnak. A miniszterek azóta többször megvitatták a kérdést, és az európai vezetők a büntető igazságszolgáltatás virtuális téren belüli hatékonyságának javításáról szóló 2016. júniusi következtetésekben ismét hangsúlyozták annak fontosságát.

A tegnapi napon előterjesztett javaslat hozzájárul a Bizottság azon erőfeszítéséhez, hogy eleget tegyen a 2018-2019-es uniós jogalkotási prioritásokra vonatkozó együttes nyilatkozat keretében az európai polgárok hatékonyabb védelme céljából tett kötelezettségvállalásnak.

Az elektronikus bizonyítékokról szóló rendelet ITT olvasható.

A jogi képviselőkről szóló irányelv ITT olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
EURÓPAI UNIÓ JOGA
BŰNÜLDÖZÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ