Együttműködés a hatékony bűnügyi információcsere érdekében - Megállapodott a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank

2018.04.18. Jogi Fórum / Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank illetékesei 2018. április 17-én Budapesten, a Legfőbb Ügyészségen Együttműködési Megállapodást írtak alá, amely a szervezetek közötti információcserét segíti elő a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére, felderítésére során.

A jelenleg hatályos büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71/B.§-ának (2) bekezdése alapján Magyarország Ügyészségének nemzeti jogszabályok szerinti kötelezettsége, hogy az Európai Beruházási Banknak, mint uniós jogi aktussal létrehozott szervezetnek, feladatai ellátásához szükséges mértékben és időtartamban, indokolt esetben az érintettek személyi adatainak közlésével, büntetőügyekben felvilágosítást adjon, a büntetőügy irataiba betekintést engedjen, a büntetőügy iratairól hiteles másolatot adjon.

A 2018. július 1. napjától hatályba lépő új büntetőeljárási törvény, a 2017. évi XC. törvény 101.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel vagy európai uniós jogi aktussal létrehozott szerv, a szerv ilyen jogforrásban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben és időtartamban az (1) bekezdésben foglaltak szerint ismerheti meg az eljárás ügyiratait. Ezzel összefüggésben a 101.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a megismerési jog a nyomozás befejezéséig az eljárás érdekeire figyelemmel korlátozható, a megismerés korlátozása ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Az Európai Beruházási Bank a Római Szerződés alapján történő 1958-as alapítása óta – 1968-tól luxemburgi székhellyel – működik, és az Európai Unió pénzintézeteként biztosítja, hogy az általa nyújtott pénzeszközök célzottan kerüljenek felhasználásra, valamint az általa finanszírozott (pénzügyi) műveletek és tevékenységek ne szolgáljanak alapul csalás, korrupció, összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozására.

A most létrejött együttműködési megállapodás alapján az Európai Beruházási Bank és Legfőbb Ügyészség – a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának ügyében folytatott vizsgálataik részeként – szükség szerint és feladataiknak, célkitűzéseiknek, továbbá eljárásaiknak megfelelő módon megosztják egymással releváns információikat.

Ezen túlmenően – a felsorolt tiltott magatartások ügyében folytatott vizsgálatokat érintően – támogatást nyújtanak egymás részére.

A felek hatáskörükbe tartozóan és eljárásaik keretén belül, a rendelkezésükre álló források függvényében, technikai segítséget nyújthatnak egymásnak, beleértve a hatékony együttműködés biztosításához szükséges legjobb gyakorlatok és bármely technikai információ megosztását.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
PÉNZÜGYI JOG
ÜGYÉSZSÉG
BANK