Felkészült a bíróság az új polgári és közigazgatási perrendtartásra - Sikeresen zárultak az E-kódex Pp. és Kp. projektek - Videóval

2018.04.27. Jogi Fórum / OBH

2018. január 1-jén hatályba lépett az új polgári, valamint a közigazgatási perrendtartás. Annak érdekében, hogy a bírósági szervezet megfelelően felkészülhessen az új eljárásjogi kódexek alkalmazására, az Országos Bírósági Hivatal elnöke projektszervezeteket hozott létre. A 2018. április 18-án tartották a projektzáró rendezvényt. (A cikk végén videó található a projektekben végzett feladatokról és eredményekről.

Eredményesen, minden kitűzött feladatot elvégezve zárultak le az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke által 2017 elején életre hívott, az új Polgári perrendtartásra és a Közigazgatási perrendtartásra történő bírósági felkészülést megvalósító eljárásjogi kódex projektek.

A 2018. április 18-án megtartott záró rendezvényen az OBH elnökhelyettese megköszönte a tagoknak a felkészüléshez nyújtott nélkülözhetetlen segítséget. 

Alapjaiban változott a polgári igazságszolgáltatás a 2018. január 1-jén – 65 év után – hatályba lépő új Polgári perrendtartás és önálló Közigazgatási perrendtartás nyomán. A bíróságokra érkező másfél millió ügy kétharmadát érinti ez a változás. Ahhoz, hogy a jogkereső polgárok 2018. január 1-jét követően is a legmagasabb szakmai színvonalú bírósági szolgáltatásban részesülhessenek, a felkészülést előre meghatározott lépésekben, tervezetten kellett megvalósítani, a feladatok összetettsége folytán rendelkezésre álló igen feszes határidőn belül. Az OBH a felkészülést bírákból és igazságügyi alkalmazottakból álló projektszervezetek keretében valósította meg. A projektben való működés koncentrált, hatékony és rugalmas módszernek bizonyult.

Az E-kódex Pp. és E-kódex Kp. nevű projektszervezetek tagjai a törvénykönyvek több éves megalkotási folyamatában korábban is részt vevő bírák közül kerültek ki, minden bírósági szintet képviselve. A két projektben több mint 600 bíró – az országban ítélkező bírák egyötöde – dolgozott a projektszervezetek tagjaként, tananyag szerzőként, lektorként vagy oktatóként.

A törvénykönyvek és a kapcsolódó nagyszámú jogszabály véleményezése során mindkét projektben több száz oldal észrevétel, normaszöveg szintű, indokolt javaslat született, a bírósági szervezet észrevételeinek szintetizálásával. A jogszabályok kihirdetését követően az eligazodást segítő tájékoztatók készültek az ügyfeleknek és a bíráknak. A projektek eredményeként egy 1800, illetve egy 860 oldalas elektronikus tananyag jött létre, illetve az érintett bírósági dolgozóknak jogszabálykötetek és kommentárok is beszerzésre kerültek. A tananyagokban a legmodernebb oktatási technológiák is megjelentek, mint a feltöltött prezentációk, videofelvételek, vagy az előadásoknak az okos eszközökről letölthető és meghallgatható hanganyagai (ún. podcastok). A projektek képzési munkacsoportjai által koordinált nyolc, illetve három napos képzések egységes szakmai tartalommal és színvonalon folytak, mintegy 3000 fő részvételével. Az igazgatási, ügyviteli feladatok és informatikai fejlesztések előkészítése során a szükséges szakmai anyagok (idézés minták, ügyminőség listák, befejezésmódok stb.) ugyancsak a projektek keretében készültek el.

A három eljárási kódex képzésére évi 233 millió, 2017. és 2018. évekre összesen 466 millió forint költségvetési fedezet állt rendelkezésre, mely összegnek a tananyagírás, a lektorálás, a szerkesztés, a képzések előadói és egyéb díjai, a projekttagok díjazása és a dologi kiadások (pl. jogszabálykötetek, kommentárok, videofelvételek) költségét is fedeznie kellett. A záró eredmények alapján az E-kódex Pp. projekt 188 millió forintból valósult meg, a tervezettnél 80 millió forinttal kevesebb összegből, míg az E-kódex Kp. projekt 53 millió forintból valósult meg, a tervezettnél 42 millió forinttal kevesebb összeg felhasználásával. A képzések 2018-ban is folytatódnak, illetve az E-kódex Be. projekt, amely a 2018. július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási törvényre való felkészülést segíti elő, még folyamatban van, így a fennmaradó költségvetési keret ezen kiadásokat fedezi majd.

Az E-kódex Pp. és Kp. projektekben résztvevők az ítélkező és igazgatási feladataikon felül, egy éven át látták el a projektekhez kapcsolódó feladataikat, és áldozatos munkájuknak köszönhetően a bírósági szervezet felkészült az új ügyek fogadására.

Az OBH a projektszervezetek működésével összefüggő valamennyi dokumentumot és szakmai anyagot folyamatosan közzétette, azok a bírósági dolgozók által egy külön, erre a célra létrehozott intranetes aloldalon jelenleg is elérhetők.

A projektzáró rendezvény kapcsán Benkő Imola, az OBH Jogi Főosztályának vezetője, Virág Csaba, az  E-kódex Pp. projekt szakmai vezetője és Robotka Imre, az E-kódex Kp. projekt szakmai vezetője nyilatkozott a projektekben végzett feladatokról és eredményekről.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
KÖZIGAZGATÁSI PEREK
KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS