Lajstromozható a „MESSI” védjegy sportcikkekre és sportruházatra - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2018.04.27. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Lionel Messi lajstromoztathatja a „MESSI” védjegyet sportcikkekre és sportruházatra vonatkozóan. A labdarúgó közismertsége semlegesíti az e védjegy és egy spanyol társaság „MASSI” védjegye közötti vizuális és hangzásbeli hasonlóságot - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A T-554/14. sz. ügyben hozott ítélet Lionel Andrés Messi Cuccittini kontra EUIPO

2011 augusztusában Lionel Andrés Messi Cuccittini labdarúgó az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalától (EUIPO) a „MESSI” európai uniós védjegy lajstromozását kérte különösen ruházati cikkek, cipők, valamint testnevelési és sportcikkek tekintetében:
 
2011 novemberében Jaime Masferrer Coma felszólalást nyújtott be L. Messi védjegyének lajstromozásával szemben, arra hivatkozva, hogy az összetéveszthető a többek között ruházati cikkek, cipők, kerékpáros sisakok, védőruhák és kesztyűk tekintetében lajstromozott „MASSI” európai uniós szóvédjegyekkel (e védjegyjogok 2012 májusában a J. M.-E. V. e hijos társaságra szálltak át).1 2013-ban az EUIPO helyt adott a felszólalásnak. L. Messi fellebbezést nyújtott be az EUIPO-hoz e határozattal szemben. 2014 áprilisában az EUIPO elutasította a fellebbezést és lényegében megállapította a védjegyek összetéveszthetőségének fennállását. Úgy ítélte meg ugyanis, hogy a szóban forgó védjegyek hasonlóak, mivel a „MASSI” és a „MESSI” kifejezésekből álló domináns elemeik vizuális és hangzásbeli szempontból közel azonosak, és hogy adott esetben a releváns vásárlóközönségnek csak egy része tenne esetleges fogalmi különbséget az érintett védjegyek között.

Mivel L. Messi nem értett egyet az EUIPO határozatával, annak hatályon kívül helyezését kérve az Európai Unió Törvényszékéhez fordult.2

Ítéletében a Törvényszék hatályon kívül helyezi az EUIPO határozatát.

A Törvényszék legelőször is kiemeli, hogy az ütköző védjegyeket alkotó megjelölések vizuális téren átlagos mértékű hasonlóságot mutatnak, mivel L. Messi védjegyének domináns eleme rendkívül hasonló a MASSI védjegyben szereplő szóelemhez. A Törvényszék ezt követen megerősíti az EUIPO azon következtetését, amely szerint az ütköző megjelölések hangzásuk tekintetében nagyon hasonlóak. A Törvényszék viszont megállapítja, hogy az EUIPO hibát követett el a megjelölések fogalmi téren történő összehasonlításakor. A Törvényszék megítélése szerint az EUIPO tévesen állapította meg, hogy az a közismertség, amellyel L. Messi rendelkezik, a vásárlóközönségnek csak egy, a labdarúgás és általában a sport iránt érdeklődő részét érinti. E labdarúgó ugyanis egy olyan ismert közéleti személyiség, akit láthatunk a televízióban, és akiről tehát rendszeresen beszélnek a televízióban és a rádióban. Az EUIPO-nak egyebekben meg kellett volna vizsgálnia, hogy a releváns vásárlóközönség jelentős része fogalmilag nem kapcsolhatja össze a „messi” kifejezést a híres labdarúgó nevével. A Törvényszék végül kiemeli, hogy figyelembe kell venni azt, hogy különösen sportcikkek és sportruházat azon áru, amelyet az ütköző védjegyekkel láttak el, illetve amely tekintetében fennállhat az összetéveszthetőség, még ha ezen áruk nem is korlátozódnak a labdarúgás területére. Márpedig kevéssé tűnik valószínűnek, hogy ezen áruk átlagfogyasztója a „messi” kifejezés alapján az esetek nagy többségében nem a híres labdarúgó nevére asszociál közvetlenül. A Törvényszék hozzáfűzi, hogy noha kétségkívül lehetséges, hogy néhány fogyasztó még soha nem hallott L. Messiről, vagy nem emlékszik erre, ez nem azon tipikus átlagfogyasztó esete, aki sportcikkeket vagy sportruházatot vásárol.

A Törvényszék ebből azt a következtetést vonja le, hogy még ha az ütköző megjelölések összességükben véve hasonlóak is, az őket egymástól elválasztó fogalmi különbségek semlegesítik a feltárt vizuális és hangzásbeli hasonlóságokat. A Törvényszék megítélése szerint ugyanis a releváns vásárlóközönség jelentős része a híres labdarúgó nevére asszociál a „messi” kifejezés hallatán, és ezért a „massi” kifejezést fogalmilag eltérőként észleli. A védjegyek közötti hasonlóság foka nem kellően magas ahhoz, hogy úgy lehessen tekinteni, hogy a releváns vásárlóközönség azt hiheti, hogy a szóban forgó áruk ugyanazon vállalkozástól, vagy adott esetben gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak. Következésképpen az EUIPO tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a „MESSI” védjegy ruházati cikkekre, testnevelési és sportcikkekre, valamint védőfelszerelésekre és -eszközökre vonatkozó használata összetéveszthetőséget kelthet a „MASSI” védjeggyel fogyasztóban.

_________________________________________________________________________________

1Ugyanezen társaság egy másik védjegyjogi ügyben felperes a Törvényszék előtt (T-2/17. sz. ügy).

2A brazil labdarúgó, Neymar, szintén peres fél egy védjegyjogi ügyben e bíróság előtt (T-795/17. sz. ügy).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÉDJEGY