Egyszer használatos műanyagok az uniós jogalkotás fókuszában - Új, termékre szabott uniós szabályok a tengeri hulladék csökkentéséért

2018.05.29. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Egyre több műanyag hulladék szennyezi a világ óceánjait és tengereit. Az Európai Bizottság ezért új uniós szintű szabályokat javasol, melyek hatálya az Európa tengereiben és tengerpartjain 10 leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag termékre, valamint a tengerben elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre terjedne ki.

Ezek a termékek együtt az összes tengeri hulladék 70%-át teszik ki. Az új szabályok arányosak és termékre szabottak, hogy a legjobb eredményt érjék el. Minden termékre más és más intézkedések vonatkoznak majd. Azokat az egyszer használatos műanyag termékeket, melyeket ki lehet váltani más, könnyen beszerezhető és megfizethető termékekkel, tilos lesz piaci forgalomba hozni. Azoknak a termékeknek az esetében, amelyeknél nem állnak rendelkezésre alternatívák, a hangsúly a használatuk korlátozásán lesz tagállami csökkentési célú intézkedések, valamint a gyártókra vonatkozó tervezési és címkézési követelmények, illetve hulladékgazdálkodási és -eltávolítási követelmények előírása révén. Az új szabályoknak köszönhetően Európa vezető helyzetbe fog kerülni ezen a globális jelentőségű területen.

Frans Timmermans, a fenntartható fejlődésért felelős első alelnök így nyilatkozott:A Bizottság ígéretet tett arra, hogy csak azokkal a kiemelt kérdésekkel foglalkozik, amelyek uniós szinten összehangolt intézkedéseket követelnek meg, a többit a tagállamokra hagyja. A műanyag hulladék kétségkívül ilyen uniós vetületű probléma, melyet az EU-nak közösen kell megoldania, hiszen a műanyag hulladék bejut a levegőbe, a talajba, a tengerekbe és az élelmiszerekbe. A ma javasolt intézkedések eredményeképpen kevesebb egyszer használatos műanyag termék lesz az élelmiszer-áruházak polcain. Ezeknek a termékeknek egy részét be fogjuk tiltani, és környezetkímélőbb alternatívákkal fogjuk helyettesíteni őket, így a fogyasztóknak nem kell lemondaniuk kedvenc termékeikről.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök hozzátette: „A műanyag nagyon fontos szerepet játszik a mindennapjainkban, ám felelősségteljesen kell használnunk. Az egyszer használatos műanyagok felett eljárt az idő mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból. A ma benyújtott javaslatok az üzleti élet szereplőinek és a fogyasztóknak egyaránt segíteni fognak abban, hogy fenntarthatóbb alternatívákra álljanak át. A felvázolt új szabályok egyben lehetőséget nyújtanak az EU országainak, hogy vezető szerepet játszanak a globális színtéren olyan termékek előállítása révén, melyekre a világon mindenütt szükség lesz az elkövetkező évtizedekben, és azáltal, hogy nagyobb gazdasági értéket nyernek ki becses és szűkös erőforrásaikból. A műanyag palackok gyűjtésére vonatkozóan javasolt célérték segíteni fog abban is, hogy a műanyag-újrahasznosítási ágazat prosperáljon.”

A tengeri hulladék 85%-át világszerte műanyagok teszik ki. A műanyagok még az emberek tüdejébe, továbbá az ételekbe is bejutnak; a levegőbe, a vízbe és az élelmiszerekbe kerülő mikroműanyagok élettani hatása egyelőre ismeretlen. A műanyagok okozta probléma kezelése tehát égetően fontos feladat, ugyanakkor új lehetőségeket is teremthet az innováció, a versenyképesség és a munkahelyteremtés terén.

A vállalkozások versenyelőnyre fognak szert tenni: Az EU-szerte egységes szabályok lehetővé fogják tenni az európai vállalkozásoknak, hogy növeljék tevékenységük méretgazdaságosságát és versenyképességüket a fenntartható termékek globális piacán. A műanyag újrafelhasználását elősegítő rendszerek (pl. betétdíjrendszerek) létesítése révén a vállalkozások gondoskodni tudnak a magas minőségű anyagok stabil utánpótlásáról. Az európai cégek ösztönözve lesznek továbbá arra, hogy nagyobb értéket nyújtó, fenntarthatóbb megoldásokat keressenek, ami technológiai versenyelőnyt fog biztosítani számukra globális versenytársaikkal szemben.

Különböző termékekre különböző intézkedések fognak vonatkozni

A műanyag zacskók használatának visszaszorítását célzó 2015. évi intézkedéseket követően Eurobarométer felmérést készítettünk arról, hogy az új szabályok hogyan befolyásolták a fogyasztók magatartását. Az európaiak 72%-a arról számolt be, hogy csökkentette a műanyag zacskók használatát. Az EU most a 10 legelterjedtebb egyszer használatos műanyag termékre és a halászeszközökre összpontosít, hiszen ezek együtt a tengeri hulladék 70%-áért felelősek Európában. Az új szabályok a következők bevezetéséről rendelkeznek:

  • A műanyag betiltása bizonyos termékek esetében: Azokat az egyszer használatos műanyag termékeket, melyeket ki lehet váltani más, könnyen beszerezhető és megfizethető termékekkel, tilos lesz piaci forgalomba hozni. A tilalom a műanyag fültisztító pálcikákra, evőeszközökre, tányérokra, szívószálakra, italkeverőkre és léggömbpálcikákra vonatkozik, melyeket a jövőben kizárólag fenntarthatóbb anyagokból szabad készíteni. A műanyagból készült egyszer használatos italdobozokat csak a csomagoláshoz rögzített kupakkal vagy fedővel lesz szabad forgalmazni.
  • Fogyasztáscsökkentési célértékek: A tagállamoknak csökkenteniük kell majd a műanyagból készült élelmiszertároló edények és poharak használatát.Ennek érdekében nemzeti csökkentési célértékeket rögzíthetnek, biztosítva, hogy az értékesítési helyeken alternatív termékeket lehessen igénybe venni, vagy előírhatják, hogy egyszer használatos műanyag termékeket ne lehessen ingyenesen kínálni a fogyasztóknak.
  • A termelőkre vonatkozó kötelezettségek: A gyártók hozzá fognak járulni a hulladékgazdálkodás és -eltávolítás, valamint az egyszer használatos műanyag termékekkel – élelmiszertartó edényekkel, gyűjtő és egyedi csomagolásokkal (pl. chipsek és édességek csomagolása), italdobozokkal, poharakkal, filteres dohánytermékekkel (pl. cigarettacsikkek), nedves törlőkendőkkel, léggömbökkel és könnyű műanyag zacskókkal – kapcsolatos ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő intézkedések költségeihez. A szabályozás ezenfelül ösztönzőket tartalmaz az ipari szereplőknek arra, hogy kevésbé környezetszennyező termékeket fejlesszenek ki.
  • Begyűjtési célértékek: A tagállamoknak 2025-re gondoskodniuk kell az egyszer használatos műanyag flakonok 90%-ának begyűjtéséről, például betétdíjrendszerek révén.
  • Címkézési követelmények: Bizonyos termékeket világos és szabványos címkével kell ellátni, mely ismerteti, hogyan kell ártalmatlanítani a terméket, milyen káros hatása van a környezetre, és hogy mennyi műanyagot tartalmaz. Ez a címkézési követelmény a következő termékekre vonatkozik majd: egészségügyi betétek, nedves törlők és léggömbök.
  • A tudatosság növelésére irányuló intézkedések: A tagállamoknak kötelező lesz felhívni a fogyasztók figyelmét a hulladékként kezelt egyszer használatos műanyag termékek és halászeszközök káros hatásaira, valamint az ezekre a termékekre vonatkozóan rendelkezésre álló újrafelhasználási rendszerekre és a hulladékgazdálkodásban rejlő megoldásokra.

A tengerben hagyott, műanyag tartalmú halászeszközök vonatkozásában, amelyek a tengerparti hulladék 27%-át teszik ki, a Bizottság arra törekszik, hogy a jelenlegi intézkedéseket a gyártói felelősségen alapuló hulladékcsökkentési rendszerekkel egészítse ki. A műanyag halászeszközök gyártóinak a jövőben viselniük kell a hulladék kikötői fogadólétesítményekről történő begyűjtésének, valamint elszállításának és kezelésének költségeit. Továbbá az ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő intézkedések költségeit is a gyártóknak kell állniuk. A halászeszközökre vonatkozó új szabályokkal kapcsolatos részletekért kattintson ide.

A következő lépések

A Bizottság javaslatait az Európai Parlament és a Tanács meg fogja vitatni, és dönteni fog róluk. A Bizottság arra buzdítja a két társjogalkotót, hogy kezeljék prioritásként ennek a javaslatcsomagnak az elfogadását, hogy még a 2019. májusi európai parlamenti választások előtt konkrét eredményekkel tudjunk szolgálni az EU polgárainak.

Június 5-én lesz a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból a Bizottság az egész Unióra kiterjedő figyelemfelkeltő kampányt fog indítani a lakosság körében, hiszen minden egyes fogyasztón múlik, hogy gátat tudunk-e szabni a műanyagok általi környezetszennyezésnek és meg tudjuk-e fordítani a trendet a tengeri hulladék terén.

Az EU-ban keletkezett tengeri hulladék mennyiségének csökkentése önmagában nem elég, hiszen a probléma bolygónk egészét érinti. Útmutatása révén az Európai Unió kiváló helyzetben lesz ahhoz, hogy globális szinten is változásokat eszközöljön. Egyrészt a G7-ek és a G20-ak fórumán tudja cselekvésre bírni nemzetközi partnereit, másrészt az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak a teljesítése révén tud jó példával szolgálni.

Háttér

A ma benyújtott kezdeményezés a műanyagokra vonatkozó európai stratégiában foglalt kötelezettségvállalásra épül, miszerint jogszabályi intézkedéseket is be kell vetni annak érdekében, hogy gátat szabjunk a pazarló jellegű műanyaghasználatnak és a környezetkárosító műanyag hulladék keletkezésének. Ezt a kötelezettségvállalást az Európai Parlament és a Tanács, valamint a polgárok és az érdekeltek egyaránt üdvözölték. A javasolt intézkedések elő fogják segíteni Európa átállását a körforgásos gazdaságra, valamint azt, hogy meg tudjuk valósítani az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait, eleget tudjunk tenni az EU által vállalt éghajlat-politikai kötelezettségeknek és teljesíteni tudjuk az uniós iparpolitikai célkitűzéseket.

A ma előterjesztett irányelvjavaslat már létező szabályokra épül, így a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvre és a hulladékokról szóló irányelvekre, továbbá kiegészít más tengerszennyezés elleni intézkedéseket, például a kikötői fogadólétesítményekről szóló irányelvet, valamint a mikroműanyagokra és az oxidatív úton lebomló műanyagokra vonatkozóan javasolt korlátozásokat. Hasonló közelítésmódon alapszik, mint a műanyag hordtasakokról szóló 2015. évi irányelv, mely felettébb sikeres volt, pozitív fogadtatásban részesült, és gyors változást hozott a fogyasztói magatartásban.

A ma javasolt irányelv gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt előnyöket rejt magában. Így például az új intézkedések:

  • 3,4 millió szén-dioxid-egyenértékkel fogják csökkenteni a károsanyag-kibocsátást,
  • 2030-ig 22 milliárd eurónak megfelelő környezeti kárt fognak megelőzni,
  • előreláthatóan 6,5 milliárd euró megtakarítást fognak eredményezni a fogyasztóknak.

A hulladékra vonatkozóan ebben a hónapban elfogadott új szabályok és célértékek mellett a ma beterjesztett irányelv világos szabályai révén jogbiztonságot teremt és megnyitja az utat a méretgazdaságosság előtt. Az uniós cégeknek szükségük van erre ahhoz, hogy vezető szerepet tölthessenek be a többszöri felhasználást biztosító innovatív alternatívák, új anyagok és jobb tervezésű termékek új piacain.

A minőségi jogalkotásra vonatkozó követelményekkel összhangban a mai javaslat előkészítéseképpen a Bizottság alapos hatásvizsgálatot végzett, valamint konzultált az érdekeltekkel és a lakossággal is. A 2017. december és 2018. február között lefolytatott nyilvános konzultáció során a válaszadók 95%-a egyetértett azzal, hogy az egyszer használatos műanyagokkal szembeni fellépés szükséges és egyben sürgős is, 79%-uk pedig úgy vélte, hogy a probléma eredményes kezelése érdekében közös, uniós szintű fellépésre van szükség. A gyártók 70%-a, a márkacégeknek pedig a 80%-a szintén úgy válaszolt, hogy sürgősen intézkedni kell ezen a területen.72%-uk csökkentette a műanyagzacskók használatát, 38%-uk az utóbbi évben.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS