Együttműködő ügyészek Európáért - A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészei aláírták a Visegrádi Nyilatkozatot

2018.09. 6. Jogi Fórum / Legfőbb Ügyészség

A Visegrádi Csoport tagállamainak legfőbb ügyészei a közös nyilatkozattal zárult visegrádi tanácskozásukon áttekintették az Európai Ügyészség felállításával kapcsolatos nyitott kérdéseket, továbbá deklarálták, hogy az igazságügyi együttműködés minden lehetséges eszközével fellépnek a terrorizmus és a kiberbűnözés ellen.

A Visegrádi Csoport tagállamainak legfőbb ügyészei immár hetedik alkalommal, 2018. szeptember 3-5. napja között Visegrádon találkoztak. A tanácskozáson – amelynek Polt Péter legfőbb ügyész volt a házigazdája – Pavel Zeman cseh legfőbb ügyész, Jaromir Ciznár szlovák legfőbb ügyész és Bogdan Swieczkowski lengyel legfőbb ügyész helyettes vezette delegáció vett részt. A találkozót Ladislav Hamran, az Eurojust elnöke, egyben szlovák nemzeti tagja is megtisztelte a jelenlétével.

Forrás: Legfőbb Ügyészség

A legfőbb ügyészek leszögezték, hogy az Európai Ügyészség felállítása nem járhat a nemzetközi igazságügyi együttműködés már létező és jól működő intézményeinek gyengítésével. A legfőbb ügyészek kiemelten szükségesnek tartották az Eurojust működésének és kapacitásainak sértetlen megőrzését, különös tekintettel arra is, hogy ez a szervezet központi szerepet játszik az Európai Ügyészség hatáskörén kívül eső büntetőügyekben folytatott együttműködésben.

A legfőbb ügyészek egyetértettek abban, hogy az igazságügyi együttműködés minden lehetséges eszközével fellépnek az újonnan megjelent pénzforgalmi eszközök és technikák terrorista célokra történő felhasználása ellen, illetve hogy kiemelt cél a terrorizmus támogatására szánt javak és források felderítése, befagyasztás és elvonása.

A legfőbb ügyészek fokozott és közös figyelmet fordítanak a kiberbűnözés minden formájára, különös tekintettel az információs rendszerek elleni támadásokra, valamint a szellemi tulajdon elleni internetes bűnözés és az internethez kapcsolódó gyermekpornográfia visszaszorítására, továbbá a bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazott zsarolóvírusokkal, a sötét internettel és a virtuális nevekkel való visszaélésre.

Forrás: Legfőbb Ügyészség

A kiberbűnözés elleni hatékony fellépés az információs technológia rohamos fejlődésével lépést tartó új ügyészi szemléletmódot, folyamatos képzést, a hatékony megoldások megosztását és a bűnüldöző hatóságokkal, valamint az informatikai szakértőkkel történő szoros együttműködést kíván. A Visegrádi Csoport legfőbb ügyészei készségüket fejezték ki aziránt, hogy biztosítják a felhasználók azonosításához, illetve a bűncselekményt megvalósító internetes tartalmak hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges bizonyítékok megosztását.

A legfőbb ügyészek megállapodtak abban, hogy jövőre Lengyelországban találkoznak.

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYÉSZSÉG
TERRORIZMUS
EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG
KIBERBŰNÖZÉS