„Szüntessük meg a csalást!” és "Együnk eredetit!" - Két európai polgári kezdeményezést vesz nyilvántartásba az Európai Bizottság

2018.09.25. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű, valamint az „Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed” nevű európai polgári kezdeményezéseket.

A kezdeményezések nyilvántartásba vételére vonatkozó bizottsági döntés csak a javaslatok jogi elfogadhatóságát érinti. Az Európai Bizottság ebben a szakaszban nem vizsgálta a javaslatok tartalmát. A kezdeményezőknek mindkét esetben egyéves időszak áll a rendelkezésére a támogató aláírások összegyűjtésére. Amennyiben egy kezdeményezés egy éven belül egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, a Bizottságnak három hónapon belül reagálnia kell: el kell döntenie, hogy helyt ad-e a kérelemnek, vagy elutasítja azt, és döntését mindkét esetben indokolnia kell.
 
A „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű polgári kezdeményezés hivatalos nyilvántartásba vételére 2018. szeptember 27-én kerül sor. A kezdeményezés fokozott ellenőrzések és szigorúbb szankciók alkalmazását szorgalmazza azokban a tagállamokban, amelyek nem csatlakoznak az Unió pénzügyi érdekeit védelmező Európai Ügyészséghez. Határozatában a biztosi testület rámutat arra, hogy a támogató nyilatkozatok gyűjtésének az a feltétele, hogy azok olyan javaslatok támogatására irányuljanak, amelyek nem tesznek különbséget a tagállamok között kizárólag az Európai Ügyészségben való részvételük alapján. Ez arra vezethető vissza, hogy az uniós alapszerződések értelmében a jogi aktusok nem tehetnek különbséget a tagállamok között kizárólag azon az alapon, hogy részt vesznek-e valamilyen megerősített együttműködésben. Ha azonban objektíven indokolt, a különbségtétel megengedett, például akkor, ha az Unió pénzügyi érdekei eltérő szintű védelemben részesülnek.
 
Az „Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed” elnevezésű polgári kezdeményezés célja a kötelező származási nyilatkozatok bevezetése minden élelmiszertermék esetében a csalások megelőzése, a lakosság egészségének védelme és a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának garantálása érdekében. E kezdeményezés hivatalos nyilvántartásba vételére 2018. október 2-án kerül sor.

Háttér

Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be. Ezzel 2012 áprilisában, az európai polgári kezdeményezésről szóló – a Szerződés rendelkezéseit végrehajtó – rendelet hatálybalépésekor olyan eszköz került a polgárok kezébe, amelynek segítségével elérhetik egyes kérdések napirendre tűzését.

Az európai polgári kezdeményezés – hivatalos nyilvántartásba vétele után – lehetővé teszi, hogy egymillió – és a tagállamok legalább egynegyedéből származó – polgár felkérje az Európai Bizottságot jogi aktusokra vonatkozó javaslatok előterjesztésére a hatáskörébe tartozó területeken.

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet az elfogadhatóság feltételeként az alábbiakat határozza meg: a javasolt polgári kezdeményezés nem eshet nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be; nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű; és nem lehet nyilvánvalóan ellentétes az Unió értékeivel.

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ÉLELMISZERBIZTONSÁG
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS