Európában egyedülálló oktatási megoldások a magyar bírák képzésében - Beszélgetés Simon Máriával, az OBH Elnöki Kabinet főtanácsadójával

2018.09.27. Jogi Fórum / OBH

"A magyar bírósági képzési struktúra innovatív és előremutató, az egyéni fejlesztési és értékelési rendszert következetesen és tudatosan vezetik be a bíróságokon, ami példaértékű Európában." - mondta Simon Mária, a Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöki Kabinetjének főtanácsadója az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) Igazságügyi Képzési Módszerek témában szervezett képzésén lezajlott beszélgetésben.

Melyek jelenleg a legfontosabb nemzetközi trendek az igazságügyi képzési módszerek területén?

Az EJTN 2014-ben hozta létre Igazságügyi Képzési munkacsoportját, amelynek feladata a képzések módszertanának megújítása, a korszerű, modern pedagógiai jó gyakorlatok beemelése a képzésekbe. A trend így egyértelműen a konstruktív pedagógia szemléletének terjesztése. Ez a résztvevők aktivitására, az önirányított tanulásra épít, a differenciálás, vagyis az egyedi igényekhez igazodik, biztosítja az egyéni tanulási utakat és segít az új ismeretek fogalmainak életszerű, a résztvevők számára ismert szituációkban való gyakorlatias elsajátításában.

A munkacsoport számos szemináriumot szervezett ebben a témakörben a tagországok jó gyakorlatainak megosztására, a szemlélet elfogadtatására, bevezetésére. A legnagyobb kihívást ebben a misszióban a képzés fogalmának átértékelésében látom, a frontális előadások hagyományának interaktív módszerekkel történő felváltásában. A cél, hogy az előadások épüljenek be a változatos módszerekből álló integratív képzésbe. Ez szemléletváltást igényel, hiszen a helyzet jelenleg épp fordított, az előadásokból felépülő képzéseket az interaktív módszerek épp csak színesítik.

Milyen tapasztalatokat, új ismereteket szerzett a két nap során?

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a képzésen, mert az egyetemi tanári módszertani záródolgozatom tárgya is a cselekvés és a konstruktív pedagógia oktatási módszerei voltak. Személyközpontú attitűdű, azaz a másik felet egyenrangú partnernek tekintő embernek tartom magam, és mind pszichológusként, mind pedig egyéb más szakmai szerepben ebben a szemléletben tudok a leginkább kiteljesedni. Az OBH jóvoltából 2017 tavaszán Berlinben és most itt, a Magyar Igazságügyi Akadémián is bekapcsolódhattam a munkacsoport szemináriumába. A képzés inspirációt és annak a megerősítését adta, hogy nemzetközi szinten is az általunk preferált értékrenddel azonosul az igazságügyi képzési szakma. A közös szemlélet megosztásának csapatépítő hatását is megtapasztaltam. Ezek a szemináriumok olyan közösségi élményt adnak, ami a személyes bizalom és baráti kapcsolatok kiépítését is óhatatlanul magával hozza. A tapasztalatom az, hogy az így szerzett kapcsolati tőkét a bírósági szervezet javára lehet fordítani, hiszen például az októberi nemzetközi kommunikációs konferenciánk számára is sikerült most egy hiteles előadót találnom.

A magyar képzési rendszer hogyan használja az interaktív eszközöket, módszereket?

Novemberben még csak épp két éve lesz, hogy bekapcsolódtam a Handó Tünde elnök asszony által vezetett képzési reformokba, de az már a kezdeteknél is világos volt, hogy az a szemléletváltás, amit az EJTN kitűzött maga elé, a magyar bírósági szervezet képzési rendszer megújításának szerves, elválaszthatatlan része. A kompetencia alapú egyéni fejlesztési és értékelési rendszer bevezetése jelenleg is egy folyamatosan fejlődő, alakuló folyamat nálunk. Ennek a megközelítésnek ilyen mértékű tudatos és következetes bevezetésével egyik tagállam jó gyakorlatainak ismertetése során sem találkoztam. Büszkék lehetünk az olyan kézzelfogható eredményekre, mint például a fogalmazó felvételi rendszer, a vezetőképzés és egyéb soft skilleket fejlesztő képzéseink, amik nem működhetnének, ha a magyar bírák és igazságügyi alkalmazottak nem lennének ennyire nyitottak a megújulásra. Jelenleg a leglátványosabb és legnagyobb volumenű vállalásunk az új generációs képzések és a vezetőképzések reformja, amelynek alapja az önirányított tanulás és az interaktív módszertan. Bírósági coach-tréneri hálózatunk is egyedülálló Európában, bízom benne, hogy a hamarosan induló újabb toborzásunk eredményeként tovább fogunk bővülni.

_________________________________________________________________________________

Középpontban az új generációs igazságügyi oktatási módszerek

A legújabb igazságügyi oktatási módszerekről tartott kétnapos kurzust a Magyar Igazságügyi Akadémián az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) 2018. szeptember 12-13-án.

Az új generációs igazságügyi képzési rendszert 2019-ben továbbfejlesztik. Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektetnek a készség- és képességfejlesztésre, és egységesítik a klasszikus, jogi alaptudáson túlmutató szakmai gyakorlati ismeretátadást is.

Az igazságügyi akadémián nem ritkák a mostanihoz hasonló rendezvények, hiszen minden évben számos nemzetközi csereprogram képviselőit látják vendégül, és rendezik meg ezek mellett a már hagyománnyá vált bírósági kommunikáció, bírósági közvetítés nemzetközi konferenciákat vagy a polgári igazságszolgáltatás európai napját is.

A mostani magasabb szintű képzésszervezői, igazgatási konferencián húsz ország bírósági és ügyészségi képzési intézményeinek, akadémiáinak, igazságügyi minisztériumainak a képviselői osztották meg jó gyakorlataikat és vitathatták meg az interaktív képzésfejlesztés aktuális kérdéseit, módszertani, szervezési tudnivalóit.

 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
JOGÁSZKÉPZÉS
IGAZSÁGÜGY
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL