Tisztességtelen feltételek fogyasztói szerződésekben - Pert vesztett egy bank a Fővárosi Ítélőtábla előtti közérdekű perben

2018.10. 2. Jogi Fórum / Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

Pervesztes lett egy külföldi tulajdonú bank a Fővárosi Ítélőtábla előtti közérdekű perben, a bíróság jogerősen megállapította a fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek tisztességtelenség miatti érvénytelenségét - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

Az ügyész által a bank ellen kezdeményezett közérdekű perben a bíróság jogerősen megállapította a fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek tisztességtelenség miatti érvénytelenségét. A tisztességtelen kikötések lényegi tartalma az alábbiak szerint foglalható össze:

A bankkártyákkal kapcsolatos jóvá nem hagyott (azaz például a kártya ellopása vagy egyéb bűncselekmény elkövetése után történt) fizetési műveleteket érintően a hitelintézet felelősség alóli mentesülése körében írt kikötés azért tisztességtelen, mert a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára fordítja meg.

Az előtörlesztési díjat érintő, az ítéletben megjelölt kikötések egyike azért tisztességtelen, mert a jogszabálytól eltérően határozza meg a fogyasztó által fizetendő előtörlesztési díjat, illetve a jogszabállyal ellentétes értelmezésre ad lehetőséget. A másik kikötés pedig azért érvénytelen, mert az a jogszabályok előírásaival szemben nem differenciál, hanem egységesen, valamennyi szerződésre az előtörlesztett összegre vetítve határozza meg a fogyasztó előtörlesztési díj fizetési kötelezettségét. A 2010. március 1. előtt kötött szerződések esetén pedig nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az a fogyasztó előtörlesztéséhez kapcsolódó közvetlen költségek felszámítását és nem a bank egyéb kártalanítását tartalmazza.

A folyósítási díjra vonatkozó kikötés az ítéletben meghatározottak szerint azért tisztességtelen, mert a jogszabálytól eltérően a hitelkockázat mértékéhez igazodóan teszi lehetővé a bank számára az egyszeri folyósítási díj felszámítását, és azt nem a folyósítással felmerülő közvetlen költségekhez igazítja.

A bank vételi jogára vonatkozó kikötés érvénytelenségének megállapítása – jogszabályba ütközés miatt – már az elsőfokú eljárásban jogerőre emelkedett.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
PÉNZÜGYI JOG
DEVIZAHITEL