Eredményesen perel az ügyészség a fogyasztók érdekében - Tavaly a vádhatóság 42 keresetet nyújtott be ászf tisztességtelensége miatt

2018.10.10. Jogi Fórum / Legfőbb Ügyészség

Az ügyészi közérdekű keresetindítás hatékonysága azért kiemelkedő, mert az ügyészi kereset alapján hozott bírói ítélet hatálya minden fogyasztóra kiterjed. Az ügyészség a közérdekvédelmi hatáskörében eljárva kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói jogok érvényesülésére, szükség esetén fellép a fogyasztók érdekeinek védelmében. E feladatát nemcsak a fogyasztóvédelmi hatóság határozatai törvényességének ellenőrzése útján, hanem közérdekű per megindításával – általános szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítására irányuló, illetve fogyasztóvédelmi kereset előterjesztésével – gyakorolja.

Tavaly az ügyészség az általános szerződési feltételek tisztességtelensége miatt – elsősorban utazásszervezéssel, ingatlanközvetítéssel, internetes kereskedelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezetekkel szemben – 42 keresetlevelet nyújtott be. Kiemelendő ebben a körben az is, hogy az ügyészség 56 esetben – döntő többségében eredményessé vált – perelhárító intézkedést alkalmazott, biztosítva ezzel az általános szerződési feltételek tisztességtelen voltának gyors és hatékony kiküszöbölését - áll Polt Péter legfőbb ügyész 2017. évi országgyűlési beszámolójában.

Mindezen túl – a fogyasztók széles körét érintő jogsértés miatt – a tavalyi évben 2 fogyasztóvédelmi keresetet is benyújtott az ügyészség. Az egyiket utazási iroda által törvénysértően alkalmazott foglalási díj miatt, míg a másikat egy mobilszolgáltató ellen azért, mert az sms-ben küldött fizetési felszólítások díját jogellenesen számította fel a fogyasztóknak.

A mobilszolgáltató ellen indult pert az ügyészség megnyerte, míg a másik jelenleg is folyamatban van.

Az ügyészség a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében továbbra is sikerrel lép fel. Legutóbb egy külföldi tulajdonú bank ellen nyert pert. Abban az ügyben – az ügyfelek vonatkozásában hátrányos – kikötések több pontját találta tisztességtelennek az ügyészség, ezért közérdekű pert indított. A Fővárosi Ítélőtábla osztotta az ügyészség álláspontját, és jogerősen megállapította, hogy a bank az általános szerződési feltételek néhány kikötését tisztességtelenül alkalmazta.

Kapcsolódó cikk:

Tisztességtelen feltételek fogyasztói szerződésekben - Pert vesztett egy bank a Fővárosi Ítélőtábla előtti közérdekű perben

 

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYÉSZSÉG
FOGYASZTÓVÉDELEM