Jogelllenesen működő pártok - Idén 29 párt ellen indított keresetet a vádhatóság a közérdek védelmében

2018.10.11. Jogi Fórum / Legfőbb Ügyészség

Idén eddig összesen 29 keresetet nyújtottak be az ügyészségek azokkal a pártokkal szemben, amelyek a tevékenységükkel felhagytak és a vagyonukról nem rendelkeztek, illetőleg egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állítottak jelöltet.

Az ügyészség az állam büntető igényének érvényesítése mellett az Alaptörvény rendelkezéseiből következően más feladatokat is ellát. A törvényben meghatározott hatáskörében a közérdekvédelmi szakterületen eljáró ügyészt, mint az igazságszolgáltatás közreműködőjét megilleti a bírósághoz fordulás joga.

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény értelmében a bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt megszűnését, ha az tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik. A bíróság az ügyészség indítványára – a párt egyesületként való további működésének érintetlenül hagyásával – megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. A törvény idézett rendelkezései a keresetindítás tekintetében kizárólagos ügyészi hatáskört biztosít és feladatot határoz meg.

Az idei általános országgyűlési választásokat követően a főügyészségek a törvényszékek nyilvántartásai alapján összevetették az illetékességi területükön bejegyzett, és jelenleg is pártként nyilvántartott szervezetek listáját a Nemzeti Választási Irodának a 2014. és 2018. évi általános országgyűlési képviselői választásokon jelöltet állító szervezetekről készített jegyzékeivel.

Az átfogó vizsgálat alapján az ügyészek megállapították, hogy 23 párt a 2014. és a 2018. évi általános országgyűlési képviselői választásokon sem állított jelöltet. Ezt követően ezekkel a pártokkal szemben az ügyészségek keresetet nyújtottak be – a szervezet egyesületként való további működésének érintetlenül hagyásával – a pártként való működés megszűnésének megállapítása iránt.

Az ügyészségek további 6 párt vonatkozásában azt tárták fel, hogy azok a tevékenységükkel felhagytak és a vagyonukról nem rendelkeztek. A főügyészségek ezért velük szemben a párt megszűnésének megállapítása iránt indítottak keresetet.

Eredményes keresetindítás esetén ezek a szervezetek nem csak a pártként való működés lehetőségét veszítik el, hanem jogi személyiségük is megszűnik.

 

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
ÜGYÉSZSÉG
PÁRTOK