Lemondásra szólította fel a bírói kar az Országos Bírói Tanácsot - Az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök nyilatkozata

2018.10.15. Jogi Fórum / OBH

A magyar bírói kar a október 9-én megtartott küldöttértekezleten kinyilvánította, hogy az Országos Bírói Tanács jelenlegi tagjainak tevékenységéhez a jövőben semmilyen módon nem járul hozzá, azt nem támogatja. Az elnökök nyilatkozata az alábbiakban elolvasható.

Az ítélőtáblai és törvényszéki elnöki értekezlet résztvevőinek nyilatkozata:

"A bíróságot átpolitizáló, értelmetlen és káros konfliktusokat gerjesztő, gyakran egyéni érdekektől vezérelt működése miatt az Országos Bírói Tanácstól a bírói kar 2018. október 9-dikével a további támogatást megvonta és bizalmatlanságát fejezte ki azzal, hogy úgy döntött

  • nem hajlandó sem tagként, sem póttagként a jelenlegi Országos Bírói Tanácsban szerepet vállalni, valamint
  • nem küld, nem választ egyetlen további tagot és póttagot sem a jelenlegi Országos Bírói Tanácsba.

Csatlakozva a bírói kar döntéséhez, felszólítjuk a Magyarország Alaptörvényének szellemétől visszafordíthatatlanul eltávolodott Országos Bírói Tanács megmaradt tagjait, hogy lemondásukkal nyissák meg az utat a modern bíróság kiteljesedése előtt annak érdekében, hogy a hazai ítélkezés továbbra is nyugodt körülmények között, pártatlanul, függetlenül és eredményesen álljon a közjó szolgálatában."

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS