Egyszerűsített kártalanítási eljárás - Legfontosabb tudnivalók az új Be. alapján

2018.11.19. Jogi Fórum / OBH

Az egyszerűsített kártalanítási eljárás intézményét a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) vezette be jogrendszerünkbe 2018. július 1-diki hatállyal.

Az új Be. szerint, ha a büntetőeljárást az ügyészség vagy a nyomozó hatóság szüntette meg, az egyszerűsített kártalanítási eljárásra irányuló kérelmet annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amelynél az ügyészség a letartóztatás, az előzetes kényszergyógykezelés, illetve a Be. 845. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta. Egyéb esetben a kérelmet a büntetőügyben eljárt elsőfokú bíróságnál kell előterjeszteni.

A büntetőeljáráshoz fűződő egyszerűsítetett kártalanítási eljárás részletes szabályairól szóló 138/2018. (VII.26.) Korm. rendelet 1. §-a meghatározza, hogy az érintettek az eljárás lefolytatására irányuló kérelmüket egy, a jogszabályban meghatározott adattartalommal bíró nyomtatványon kötelesek benyújtani a bírósághoz.

A papír alapon érintkező feleknek ki kell tölteniük a kérelem benyújtására szolgáló papír alapú nyomtatványt. Azok, akik elektronikus kapcsolattartásra kötelesek vagy az elektronikus kapcsolattartást önkéntesen választották, ezen nyomtatvány elektronikus változatát töltik ki és megküldik a B23 sorszámú ÁNYK űrlap mellékleteként az arra köteleseknek.

Felhívja a bíróság a kérelmezők figyelmét arra, hogy a kérelmet a Pp. 325. §-a szerint meghatározottan, teljes bizonyító erejű magánokiratként kell benyújtani.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL