Jogos védelem, visszautasított kereset, érvénytelen munkaviszony - Öt joggyakorlat-elemző csoport felállításáról döntött a Kúria elnöke

2019.01.15. Jogi Fórum / Kúria

A jogos védelem gyakorlati kérdéseit, a keresetlevél visszautasítására vezető okokat és a munkaviszonyban felmerülő érvénytelenséget is vizsgálják a Kúria idei joggyakorlat-elemző csoportjai. A szakértői grémiumok felállításáról a Kúria elnöke döntött.

Darák Péter felkérte a csoportok vezetőit hipotéziseik kidolgozására és az elemzői munkában részt vevők megnevezésére. A kutatásba bírák, a társ-hivatásrendek és a kapcsolódó tudományterületek képviselői vonhatók be. A szakmai vezetők a Kúria Teljes Ülésén ismertetik terveiket, amelyet áprilisban rendeznek meg.

2019-ben a Kúria az alábbi jogterületek bírósági gyakorlatát vizsgálja:

Vizsgálati tárgykör Csoport vezetője
A jogos védelem gyakorlati kérdései dr. Kónya István
elnökhelyettes
A keresetlevél visszautasítására vezető okok vizsgálata dr. Orosz Árpád
tanácselnök
A gondnokság alá helyezési perek bírósági gyakorlata dr. Baloginé dr. Faiszt Judit
bíró
A gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata dr. Döme Attila
bíró
Az érvénytelenség a munkaviszonyban dr. Tánczos Rita
bíró

Tavaly száznál is több javaslat érkezett a vizsgálati tárgykörökre vonatkozóan, a Kúria decemberben hallgatta meg a javaslattevőket. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény (Bszi.) értelmében az ítélkezési gyakorlat vizsgálata, bírósági döntések elemzése. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít. E vélemények a Kúria honlapján is olvashatóak - ITT.

A joggyakorlat-elemző csoportok munkáját a Kúria Forum Sententiarum Curiae című tudományos igényű folyóirata kíséri figyelemmel, amelyet ITT olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
KÚRIA
KÚRIA JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS