7-ből 1 visszautasított keresetlevél az új Pp. alapján - A bíróságok ügyforgalmi adatai 2018-ban

2019.01.23. Jogi Fórum / OBH

2018-ban 132 560 polgári és gazdasági ügy érkezett a bíróságokra, amelyből 101 000 tartozott az új Pp. hatálya alá. Az év második felében (július 1. - december 31.) 57 000 keresetlevelet nyújtottak be az állampolgárok az új Pp. alapján, amely 30%-os növekedést jelent az év első feléhez képest.

Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértő előadóink segítenek kiigazodni az új rendelkezések útvesztőiben - Jogi Fórum konferencia, 2019. máscius 22. - Részletek, regisztráció

_________________________________________________________________________________

Ezen növekedés mellett is, 2018-ban összességében 25%-kal érkezett kevesebb polgári gazdasági ügy az ország bíróságaira, mint 2017-ben. Azonban az ügyérkezés csökkenésének mértéke és üteme jelentősen mérséklődött az év második felében. 

Az új polgári perrendtartás hatálya alá tartozó polgári és gazdasági ügyek száma folyamatosan emelkedett: 2018. II. és III. negyedévében havi 9-9000 ügy, majd 2018. IV. negyedévében, minden hónapban már 10-10000 ügy érkezett.

A bíróságok a 2018-ban érkezett, új Pp. hatálya alá tartozó ügyek több, mint 50%-át az érkezés évében be is tudták fejezni. Ezen kiemelkedő hatékonyság oka csak kisebb részben volt a keresetlevelek formai, illetve tartalmi hibái miatti visszautasítása. Ugyanis a 2018. évi ügyérkezés mindössze 14%-át, 14 530 keresetlevelet utasítottak vissza a Pp. hatályba lépésének évében. A visszautasítások aránya 2018-ban gyakorlatilag nem változott: nem nőtt és nem is csökkent a II. félévben. Ez azt jelenti, hogy hétből egy keresetlevelet kellett a bíróságoknak az új Pp. kötelezően alkalmazandó szabálya alapján visszautasítani.        

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke által felállított és 2019-ben is működő, „Az új Pp. hatályosulását támogató Munkacsoport” folyamatosan vizsgálja és elemzi az új Pp. hatálya alá tartozó ügyek ügyforgalmi adatait. Ezen adatokat az OBH az egységes joggyakorlat kialakulásának segítése érdekében megosztja a Kúriával és a bíróságokkal, valamint eljuttatja a jogalkotó felé is. Ennek egyik eredménye volt 2018-ban, hogy a keresetlevél visszautasítása esetén a jogalkotó az OBH elnökének kezdeményezésére eltörölte a 10%-os, mérsékelt illetékfizetési kötelezettséget is.

Az állampolgárok joghoz jutásának további megkönnyítése és a keresetlevelek visszautasítása számának csökkentése érdekében – a bíróságok és a Munkacsoport szakmai javaslatai alapján - az OBH elnöke kezdeményezte a jogi képviselő nélkül eljáró felek esetén kötelező keresetlevél nyomtatványok egyszerűsítését, azok átalakítása 2019 első felében várható.

Az 2018-ban érkezett, befejezett és visszautasított ügyek arányát az alábbi diagram szemlélteti:

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL