Március 1-el startolt az idei Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram - Ötven pályázó havi nettó 250 ezer forintos ösztöndíjban részesül

2019.03. 5. Jogi Fórum / Barna Barbara

Március 1-jével indult a megújult Magyar Közigazgatási Ösztöndíj hazai programrésze. A tíz hónapos szakmai gyakorlatra idén hétszeres túljelentkezés volt, az ötven sikeres pályázó havi nettó 250 000 forintos ösztöndíjban részesül.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot először 2010-ben hirdették meg  ̶  lásd: 336/2010 (XII.27.) Korm. rendelet  ̶ , amely még európai uniós finanszírozással működött és 270 ösztöndíjas vehetett részt benne. 2012-től az ösztöndíjprogram fedezetét az állami költségvetés biztosítja.

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében hozta létre a kormány 2014-től a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramját, majd a következő évtől megindult a területi közigazgatási ösztöndíjprogram is, amely a vidéken élő pályázók számára a kormányhivatalokban biztosította a közigazgatási gyakorlat megszerzésének lehetőségét. Az előbbinél a három hónapos gyakorlati idő alatt havi 50 ezer ösztöndíjat kapott a hallgató, míg a kormányhivataloknál a 12 hónapos szakmai gyakorlat idejére havi 130 ezer forintos ösztöndíj járt. A területi közigazgatási ösztöndíjasok számára a programba bekerülés a közigazgatási karrierjük kezdetét is jelentette, mivel annak sikeres teljesítését követően a kormányhivataltól kormánytisztviselői állásajánlatot kaphattak.

A kormány 2018-ban újragondolta a közigazgatási ösztöndíjak rendszerét és megszüntette a korábbi részprogramokat (fogyatékos felsőoktatási hallgatók ösztöndíja, területi közigazgatási ösztöndíj). Az új ösztöndíjprogram működtetéséért továbbra is a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert (miniszterelnökséget vezető miniszter) felelős.

A magasan képzett és idegen nyelveket beszélő tehetséges fiatalokat célozza az új ösztöndíj. A majdnem kétszeresére megemelt havi támogatás (nettó 250 000 forint) is azt szolgálja, hogy a magasan kvalifikált pályakezdők csábító lehetőségként tekintsenek a közigazgatásra. Az ösztöndíj összege majdnem duplája, mint egy pályakezdő kormánytisztviselő illetménye, de jóval magasabb még a több évtizedes közigazgatási gyakorlat esetén megállapítható ügyintézői bérnél is.

A Miniszterelnökség közleménye szerint az ötven idei ösztöndíjas közül harmincegyen beszélnek kettő vagy több idegen nyelvet felsőfokon és több olyan fiatal is bekerült a programba, aki külföldön szerezte diplomáját, de a jövőjét Magyarországon, a hazai közigazgatásban képzeli el.

A tíz hónapos szakmai gyakorlat keretében a résztvevők az első hét hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél töltik. Ezt követi a három hónapos külföldi közigazgatási szervnél töltendő programszakasz. Az idei évben a legtöbb ösztöndíjast a Miniszterelnökség, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium fogadta.1

Amennyiben rendelkezik megfelelő üres álláshellyel a befogadó intézmény és az ösztöndíjas a szerződésben foglalt valamennyi feltételt teljesítette, valamint a záróminősítése legalább jól megfelelt, akkor a program végén az intézmény kormánytisztviselői állást ajánl fel az ösztöndíjasnak. (Lásd: 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 13-15.§-ai.)

_________________________________________________________________________________

1http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/hir/elindult-a-magyar-kozigazgatasi-osztondijprogram (Letöltés dátuma: 2019.03.04.)

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS
KÖZIGAZGATÁS