Jelentősen egyszerűbb és rövidebb bírósági nyomtatványok! - Kihirdették az új keresetlevél nyomtatvány rendeletet

2019.03.22. Jogi Fórum / OBH

Kihirdették március 18-án a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet az Országos Bírósági Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium hónapokon át tartó együttműködésének köszönhetően. Az új rendelet 2019. április 2-án lép hatályba.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új perrendtartási kódex (új Pp.) gyökeres változásokat hozott a polgári eljárásjogban. A jogalkotói cél a professzionális pervitel előtérbe helyezése volt. A járásbírósági perekben, jogi képviselő nélkül eljáró felek részére számos rendelkezést tett egyszerűbbé, többek között a kötelezően használandó nyomtatványok bevezetésével. 

A Pp. hatályba lépése óta eltelt több, mint egy év alatt a nyomtatványok használatával kapcsolatban számos olyan tapasztalat merült fel, amelyek egy teljesen új nyomtatvány-rendelet megalkotását tették indokolttá.

A rendelet tervezetének előkészítési folyamatába az IM az első lépésektől kezdve bevonta az OBH-t. Többszörös egyeztetések után, a bírósásági vélemények szintetizálásával készült OBH észrevételek támogatottsága mellett alakult ki a végleges normaszöveg. 

Az új nyomtatványok lényegesen rövidebbé, egyszerűbbé és közérthetőbbé váltak. A személyi állapotot érintő perekre nézve két teljesen új keresetlevél nyomtatványt vezetnek be. 

Az űrlapok terjedelmességét okozó lábjegyzetek végjegyzetbe kerültek, és azokat a jövőben nem kell kinyomtatni sem. A hiánypótlási kötelezettség teljesítésére új, egyoldalas nyomtatványt alkottak, csakúgy, mint a bizonyítási indítványok előterjesztésére. 

A rendelet nagyban megkönnyíti az ügyfelek jogérvényesítését és a perek időszerű befejezését.

A 6/2019. (III. 18.) IM rendelet ITT elolvasható.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
KÖZIGAZGATÁSI PEREK
KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL