Munka és magánélet összhangját szolgáló uniós intézkedések - Az EP támogatta az apasági és az át nem ruházható szülői szabadság új szabályait

2019.04.10. Jogi Fórum / Európai Parlament

Kötelezően biztosítandó, legalább tíz napos apasági szabadság a betegszabadsággal megegyező bérezéssel; kötelezően biztosítandó, évi két hónap át nem ruházható szülői szabadság; kötelezően biztosítandó, évi öt nap gondozói szabadság; rugalmas munkarend, többek között távmunka lehetősége. - A munka és a magánélet összeegyeztetését szolgáló intézkedéseket fogadtak el az Európai Parlament képviselői.

A tagállamok szakminisztereivel informálisan már leegyeztetett, és most 490 szavazattal, 82 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett elfogadott új jogszabály a szabadságra vonatkozó minimumszinteket állapít meg a magánélet és a munka egyensúlyának megteremtése jegyében. A szabályzás emellett megerősíti az apa, vagy vele egyenrangú társszülő szerepét a családban. Mindez kedvező a gyerekek és a családi élet szempontjából, elősegíti a nemek közötti egyenlőséget, és tükrözi a társadalomban végbemenő változást.

Apasági, szülői és gondozói szabadság

Minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek (ahol a nemzeti szabályzás ilyet meghatároz) joga van legalább tíz munkanapig tartó apasági szabadságra gyermeke születésének, örökbefogadásának időszakában, vagy halvaszületés esetén. Ezalatt az időszak alatt a betegszabadság idején járó bért kell kapnia.

A képviselők két hónapnyi, át nem ruházható és fizetett szülői szabadsággal is kiegészítették a jogszabályt. A szülői szabadság alanyi jogon (vagyis mindkét szülőnek) jár, így lehetővé teszi a gyermekgondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztását a családban.

A tagállamok határozzák meg a minimum szülői szabadság ideje alatt járó bér vagy juttatás megfelelő mértékét. A szülői szabadság rendszerint bevételkieséssel jár a család számára, ezért a tagállamoknak úgy kell megállapítani a szabadság ideje alatt járó bér vagy juttatás mértékét, hogy a jobban kereső szülőnek (aki gyakran a férfi) is módja legyen élni a szabadsághoz való jogával.

A tagállamoknak a rokonukat személyesen gondozó, vagy a velük egy háztartásban élő, súlyosan beteg, vagy életkorából fakadóan gondozásra szoruló személyt ellátó munkaerő számára évente öt nap gondozói szabadságot kell adni.

Rugalmas munka

A dolgozó szülők és gondozók kérhetik, hogy rugalmas munkarend szerint, például távmunkában dolgozhassanak. A kérelmek elbírálásakor a munkavállalónak nem pusztán saját erőforrásait és működési kapacitását kell mérlegelnie, hanem a fogyatékos, vagy súlyosan beteg gyermek szülei, vagy az egyedülálló szülők esetében felmerülő extra igényeket is.

David Casa máltai néppárti jelentéstevő szerint: „Az irányelv lépést tesz a nemek közötti egyenlőség és az egyenlőbb felelősségelosztás felé. A nők az egyenlőtlenség kárvallottjaiként alacsonyabb fizetést és nyugdíjat kapnak. Most segítünk abban, hogy a munkapiacra visszalépve kiaknázhassák a bennük rejlő potenciált, míg az apáknak nagyobb szerep jut a gyermeknevelésben. Az irányelv az idősebb generációt gondozó családtagokat is segíti. Vagyis jó a férfiaknak, nőknek, családoknak és a gazdaságnak is.”

A következő lépések

Az irányelv az Unió hivatalos lapjában történő megjelenését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak három éven belül kell átültetniük saját jogrendjükbe.

Az elfogadott szöveg ITT elérhető.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
MUNKAJOG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ
CSALÁDTÁMOGATÁS