Elindult az Indokolások Tára - A jogszabályok indoklása a Nemzeti Jogszabálytár felületén is kereshető!

2019.04.11. Jogi Fórum / Fekete Gábor

A Magyar Közlöny elektronikus mellékleteként március 29-én megjelent az Indokolások Tára első száma. A törvényjavaslatok és más jogszabályok indoklására mostantól a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) felületén is kereshetünk.

Elsősorban a bírói döntéshozatalt kívánta segíteni a jogalkotó azzal, hogy – az önkormányzati rendeletek kivételével – előírta a jogszabályok indokolásának közzétételét. A folyamat az Alaptörvény hetedik, tavaly júniusi módosításával indult. Ennek eredményeként az Alaptörvény 28. cikke a következő rendelkezéssel egészült ki: „A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni.”  Az Alaptörvény  már korábban is tartalmazta, hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét  elsősorban azok céljával  összhangban értelmezik, ezt az elvárást erősítette meg a 28. cikk idézett kibővítése.

A 2019. évi II. törvénnyel módosított Jat. (a jogalkotásról szóló törvény) ez év március 15-étől írja elő, hogy a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tára az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott körben és módon tartalmazza a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolásokat. Az elfogadott törvénymódosítás ugyanakkor megállapítja a jogszabályi indokolások figyelembe vételének korlátait is, amikor kimondja, hogy a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások nem bírnak kötelező erővel

A Jat. fenti módosításának hatálybalépését egy nappal követte az 5/2019. (III.13) IM rendelet, amely egyebek mellett tartalmazza a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolásoknak a Magyar Közlöny elektronikus mellékletében, az Indokolások Tárában történő közzétételének részletszabályait. Ugyancsak március 15-étől hatályosak a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet azon új rendelkezései, amelyek szerint a Nemzeti Jogszabálytár honlapján (njt.hu) is közzé kell tenni az Indokolások Tárában közzétett indokolásokat.

Az njt.hu-n próbaképp végzett keresés eredményeként a legutóbb elfogadott jogszabályok közül egyelőre csupán egy BM-rendelet címe mellett tűnik fel a honlapon az a kis i betűt ábrázoló ikon, amely jelzi, hogy a jogszabály indokolása megtalálható (és az ikonra kattintással megtekinthető) az Indokolások Tárában. Az „első fecskét” azonban hamarosan követni fogják - a közzétételre vonatkozó fenti rendelkezések hatálybalépése után beterjesztett - további jogszabályok indokolásai is. 

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS