Fontos határidő közeleg a vallási közösségek számára - Fontos határidő közeleg! - A Fővárosi Törvényszék felhívása

2019.05.24. Jogi Fórum / Fővárosi Törvényszék

Az érintett vallási közösségek május 30-adikáig nyújthatják be a könnyített elismerési feltételekhez kötött nyilvántartásba vétel iránti kérelmüket.

A Fővárosi Törvényszék felhívja a figyelmet arra, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény (Ehtv.) 35. és 36. paragrafusai által érintett vallási közösségek 2019. május 30-ig
nyújthatják be – a törvény szerinti könnyített elismerési feltételekhez kötött – nyilvántartott
egyházkénti, illetve bejegyzett egyházkénti nyilvántartásba vétel iránti kérelmüket.
A
dokumentumot a Fővárosi Törvényszék Civil Csoportjánál (1051 Budapest, Nádor u. 28.;
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 15.) kell előterjeszteni. A kérelem előterjesztésére szolgáló, PK113
jelű
(Vallási közösség bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelem) ÁNYK-nyomtatvány és
kitöltési útmutatója
a www.birosag.hu weboldalról letölthető.

Mivel az eljárás lefolytatásához szükséges (az Ehtv. 31. § a), b) és d) pontja alapján meghozandó)
kormányrendelet kihirdetése még nem történt meg, célszerű lehet a kérelmet – minden,
rendelkezésre álló és szükségesnek ítélt okirattal együtt – a jelenlegi állapot szerint határidőben benyújtani.

A kérelemnek a megadott határidőig be kell érkeznie a Fővárosi Törvényszékhez. A határidő
elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
A szervezet egyházkénti nyilvántartásba vételét a
későbbiekben az általános szabályok szerint kérheti.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
EGYHÁZ