Rögzített internetes viszonteladási árak kertészeti termékeknek - Százmillió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a GVH

2019.05.27. Jogi Fórum / Barna Barbara

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) VJ/103/2014. számú határozatában 111.000.000 Ft összegű bírsággal sújtotta a Husqvarna Magyarország Kft.-t, mert a cég és nyolc szakkereskedő versenykorlátozó célú jogsértéssel határozták meg a Husqvarna, a Gardena és a McCulloch kertészeti termékek internetes eladási árait. A forgalmazók nem kaptak bírságot, de az eljárásban érintett vállalkozások kötelesek olyan intézkedéseket bevezetni, amelyekkel a hasonló jövőbeni jogsértések elkerülhetők.

A Husqvarna Magyarország Kft. több márkát is forgalmaz Magyarországon, melyek közül a versenyfelügyeleti vizsgálatban a kertészeti termékek, ezen belül a Husqvarna, a McCulloch és a Gardena márkák forgalmazási rendszere kerül alaposabb vizsgálatra.

Az eljárásban a Husqvarna Magyarország Kft. általánosságban előadta, hogy az általa forgalmazott termékek értékesítésére viszonteladó partnereivel Szakkereskedői Szerződést köt, melyben megjelölésre kerül, hogy adott szakkereskedő a Husqvarna Magyarország Kft. által forgalmazott mely márkák/védjegyek (Husqvarna, McCulloch, Gardena, Flymo, Klippo, Jonsered, Partner) értékesítésére jogosult. A szakkereskedői szerződések melléklete tartalmazza az adott viszonteladó partner számára az adott évre a listaárhoz képest nyújtott kedvezményeket és azok alkalmazásának feltételeit.

A vizsgálat feltárta, hogy a szakkereskedői szerződés mellett létezett egy „hivatalos szakkereskedői kondíciók” elnevezésű dokumentum is, amely a további kedvezmények, bónuszok, visszatérítések feltételeit és mértékét tartalmazta.

Valamennyi vizsgált márkát illetően megállapították, hogy a Husqvarna Magyarország Kft. évente ajánlott fogyasztói árakat tartalmazó árlistát bocsát ki, s 2013/2014-től kezdődően külön ajánlott online árlista is készül.

A vizsgálat több olyan e-mailt tárt fel, melyek a Husqvarna Magyarország Kft.-nek a fogyasztói árak meghatározásában betöltött szerepét támasztják alá. A cég területi képviselőinek heti beszámolóiból kiderült, hogy az üzletlátogatások során az árakkal kapcsolatos beszélgetésekre, az árak ellenőrzésére is sor került.

A versenyfelügyeleti eljárásban megállapították, hogy a Husqvarna Magyarország Kft. és egyes kereskedők között létrejött konszenzus értelmében online értékesítés esetén legfeljebb az ajánlott listaáraktól való -5%-os eltérés megengedett, azaz legfeljebb 5%-os kedvezmény adható a végfelhasználóknak. Emellett létezett egy, a Gardena termékekre vonatkozó, az internetes árak tekintetében legfeljebb -10%-os eltérést engedő megállapodás, amely az akciós termékeket kivételnek tekintette. A McCulloch márkára vonatkozóan a minimum árak rögzítését eredményező megállapodás hatálya nemcsak az internetes, hanem az offline és akciós értékesítésekre is kiterjedt.

Összegzésként az eljáró versenytanács megállapította, hogy a továbbértékesítési árak meghatározására, minimum árak kikötésére vonatkozó megállapodás volt érvényben:

  • 2013. szeptember 17. és 2016. szeptember 15. között a Husqvarna márkájú kertészeti termékek interneten történő értékesítését illetően,
  • 2013. október 17. és 2016. július 25. között a Gardena márkájú kertészeti termékek interneten történő értékesítését illetően, továbbá
  • 2014 januárja és 2016. június 30. között a McCulloch márkájú kertészeti termékek hagyományos szaküzletben, akciók keretében és interneten történő értékesítését illetően.

Az eljáró versenytanács álláspontja szerint a három márkára vonatkozó megállapodások egy egységes és folyamatos versenykorlátozó jogsértés részét képezik. A három márka forgalmazási rendszere és forgalmazóinak köre részben eltérő, de számos olyan szakkereskedés van, amelyik több márka értékesítésében is érdekelt. Az egységes stratégiát támasztja alá, hogy a megállapodások tartalma és működése – az elveket tekintve, a Husqvarna Magyarország Kft. által is elismerten – azonos volt, a gyakorlati megvalósulásuk hasonlóan történt, amint azt az e-mailes bizonyítékok is alátámasztják (árjelzések a Husqvarna Magyarország Kft. és/vagy a kereskedők felé, panaszok továbbítása a panaszoltnak vagy házon belül, szankciós rendszer kidolgozása). Szintén az egységes jogsértésre utal, hogy a Husqvarna Magyarország Kft. szervezetén belül mindhárom márkáért ugyanazon személyek, területi képviselők feleltek.

Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a GVH megállapította, hogy 2013 és 2016 között a Husqvarna Magyarország Kft. Husqvarna, Gardena és McCulloch márkájú termékei esetében – iparági szokás szerint – ajánlott fogyasztói árakat tett közzé, ami önmagában nem sérti a versenyjogi előírásokat. A cég azonban közvetve minimum árakat határozott meg azzal, hogy a forgalmazók közreműködésével rögzítette az ajánlott árakhoz képest megengedhető legnagyobb kedvezmény mértékét is az online értékesítésekre vonatkozóan. Az ilyen kikötések különösen súlyos versenykorlátozásnak minősülnek, ugyanis korlátozzák a kereskedők, forgalmazók arra vonatkozó képességét, hogy áraikat önállóan, függetlenül határozzák meg. A minimum árak meghatározása végső soron a fogyasztói árak növekedéséhez vezet, mivel a viszonteladók nem versenyezhetnek egymással az árak csökkentésével.

A Husqvarna Magyarország Kft. esetében a hatóság szükségesnek látta a bírság kiszabását – tekintettel a vállalkozás szerepére a jogsértésben, valamint a vállalkozáscsoport méretére, tulajdonosi hátterére, nemzetközi jelenlétére és a felsoroltak okán elvárható versenyjogi tudatosságra. A bírságként kiszabható összeghez képest 75 százalékkal csökkentette ugyanakkor a bírságot, mert a vállalkozás engedékenységi kérelem benyújtásával, illetve egyezség kötésével is segítette a GVH vizsgálatának gyors lezárását.

A hatóság az eljárás alá vont disztribútorok esetében nem szabott ki bírságot, de előírta nekik a versenyszabályok betartását biztosító intézkedések bevezetését. A Husqvarna szintén vállalta ún. megfelelési programjának továbbfejlesztését, amely a saját szervezetén belüli intézkedések mellett elősegíti a kereskedők megfelelését is a versenyjogi előírásoknak.

  • kapcsolódó anyagok
KERESKEDELEM
VERSENYJOG
E-KERESKEDELEM
GVH