Ingatlanadásvétel videohívás útján - Amit a távolból kötött jogügyletekkel kapcsolatban tudni kell!

2019.05.30. Jogi Fórum / KBL Legal

A jövő elkezdődött! - Ma már akár jogügyletek megkötése során is alkalmazható az okostelefonok és tabletek technológiája - ha például külföldön tartózkodás esetén kellene aláírnunk egy adásvételi szerződést elég, ha van nálunk egy laptop vagy egy okostelefon! - De hogy lesz érvényes a távolból kötött jogügylet? - A KBL Legal segítségével bemutatjuk ezt a könnyebbséget jelentő megoldást.

Az ellenjegyzéssel az ügyvéd többek között azt tanúsítja, hogy az okiratban megjelölt felek azonosítását elvégezte (pl. a személyi okmányok megtekintésével), és az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el.

„Ha az ügyfele azonosítását az ügyvéd már korábban (akár más ügyben) maga elvégezte, lehetősége van az okiratot ellenjegyezni akkor is, ha az okirat aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése fizikailag nem az ügyvéd jelenlétében, hanem videotelefon útján történt. Ez a lehetőség akkor is adott, ha az ügyfél a papíralapú okiratot külföldön írja alá.” – ismerteti Hegyi István Barnabás ügyvéd.

Okiratbiztonsági okokból videotelefon alkalmazása esetén javasolt inkább az „aláírás sajátként történő elismerése” lehetőséget alkalmazni, mivel ebben az esetben könnyebben biztosítható, hogy a videotelefonon keresztül tett nyilatkozat és az okirat megfeleltetése biztosított legyen. Ugyanis ha az okirat aláírása történik videotelefonon keresztül, az kétségeket ébreszthet azzal kapcsolatban, hogy az ügyvédhez később megérkező papíralapú okirat azonos-e azzal, amit ilyen módon előtte (videotelefon útján) írtak alá. A későbbi jogviták elkerülése érdekében videotelefonon alapuló ellenjegyzés során az okirat tartalmát az ügyféllel közösen, különös figyelemmel célszerű egyeztetnie az ügyvédnek. Adott esetben ezt az ügyfél is javasolhatja!

Az ellenjegyző ügyvédnek a videotelefonálás során kifejezetten nyilatkoztatnia kell az érintett ügyfelet arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratának, feltéve, hogy ezt a nyilatkozatot maga az okirat nem tartalmazza. Tehát ügyfélként ezen nem kell meglepődni, az ügyvéd csupán a kötelességét teljesíti.

A videotelefonon történő aláírás, illetve az aláírás videotelefonon keresztül történő sajátkénti elismerése az ügyvédet nem mentesíti az ügyfélnek az ún. JÜB-öléssel (a jogügyletek biztonságát elősegítő eljárás) együtt járó azonosítására vonatkozó kötelezettségének teljesítése alól. Tehát az ügyfélnek számítania kell arra, hogy az ügyvéd köteles lesz őt  azonosítani. Ez is történhet akár videotelefon útján is, mivel az ügyvédi tevékenységről szóló törvény nem írja elő, hogy a magánszemély azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie.

A videotelefonálásról készített felvételt (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az ellenjegyzett okirattal együtt, annak megőrzési idején belül meg kell őriznie az ügyvédnek. Az ügyfél a felvételről másolatot kérhet, ha a későbbiekben erre szüksége van.

Az ellenjegyzett okiratban nem szükséges utalni arra, hogy az aláírásra, illetve az aláírás sajátként történő elismerésére videotelefon útján került sor, de akadálya sincsen annak, hogy az ellenjegyzés szövegében erre hivatkozzon az ügyvéd - mindkét megoldás jogszerű lesz.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
ÜGYVÉDSÉG
INGATLANJOG