Köteles-e a bíróság indokolni a pótmagánvádlói indítvány elutasítását? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

2019.05.31. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

A bíróság érdemben köteles indokolni, hogy a pótmagánvád indítványban előterjesztett érvek és indokok alapján miért nincs helye büntetőeljárás megindításának - szögezi le az Alkotmánybíróság a Kaposvári Törvényszék pótmagánvád elutasítása tárgyában hozott 2.Bf.112/2018/2. számú végzését megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz eljárásban megsemmisítette a Kaposvári Törvényszék pótmagánvád elutasítása tárgyában hozott 2.Bf.112/2018/2. számú végzését.

Az indítványozó pótmagánvádlóként kívánt fellépni, mert korábban a jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt tett feljelentése alapján folytatott nyomozást megszüntették. Az első fokon eljárt bíróság a régi büntetőeljárási törvény alapján a pótmagánvád-indítványt az eljárás megindítását alátámasztó indok hiánya miatt elutasította. A másodfokon eljárt Kaposvári Törvényszék az elsőfokú bírósági döntést helybenhagyta, de az elutasítást a vádindítvány hiányosságaira alapozta. Az indítványozó ezt követően alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való jogának sérelmére hivatkozással.

Az Alkotmánybíróság az indítványozó alkotmányjogi panaszát érdemben, a bíróság indokolási kötelezettségével összefüggésben vizsgálta. Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy a pótmagánvád előterjesztésének ténye önmagában azt juttatja kifejezésre, hogy a sértett nem ért egyet az ügyében hozott döntéssel és ebbe nem is kíván belenyugodni, tehát erre vonatkozóan külön indokolás logikailag nem szükséges (ezt az új büntetőeljárási törvény egyébként már nem követeli meg). Az ügy érdemében az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy a másodfokú bíróság végzésének indokolásában semmilyen, a konkrét ügyhöz kapcsolódó körülményt, indokot, érvet nem jelölt meg, amely megmagyarázná, hogy a tárgyalt vádindítványban foglalt jogi érvelés miért nem fogadható el. Nem indokolta meg azt sem, hogy az előterjesztett érvek alapján miért nem folytatható le a bírósági eljárás. A bíróság tehát nem tett eleget az ügy érdemére vonatkozó indokolási kötelezettségének, amivel megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését, ezért az Alkotmánybíróság a támadott végzést megsemmisítette.
 

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG