A kettős termékminőség sérti a fogyssztói jogokat! - Uniós élelmiszeripari termékek összetételének eltérései - Bizottsági felmérés

2019.07. 2. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A Bizottság közzétette az élelmiszeripari termékre vonatkozó páneurópai tesztsorozat eredményeit, amelyek azt jelzik, hogy néhány azonos vagy hasonló márkanevet viselő terméknek eltérő az összetétele.

Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéde óta elkötelezett a kettős termékminőség problémájának kezelése iránt. Az Európai Bizottság különböző kezdeményezéseket valósított meg, az elmúlt héten pedig közzétett egy felmérést azt követően, hogy az EU egész területén azonos módszertan szerint vizsgálta az élelmiszeripari termékeket annak érdekében, hogy jobban megismerje az élelmiszeripari termékek EU-n belüli kettős minőségének kérdését. A Bizottság belső tudományos szolgálata és tudásközpontja, a Közös Kutatóközpont által készített felmérés, amely közel 1400 élelmiszeripari terméket vizsgált 19 uniós országban, azt mutatja, hogy az összehasonlított termékek 9%-ának eltérő volt az összetétele, noha a csomagolás azonos képet mutatott. Az eltérő összetételű termékek további 22%-ának hasonló volt a csomagolása. A felmérés nem mutatott ki egyértelmű területi mintázatot. A kidolgozott új módszertan alapján az illetékes nemzeti hatóságok mostantól elvégezhetik az uniós fogyasztóvédelmi jog értelmében tiltott, megtévesztő gyakorlatok feltárásához szükséges eseti elemzést.

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért, valamint a Közös Kutatóközpontért felelős biztos elmondta: „Az európaiak egy része úgy érzi, hogy az általuk vásárolt márkás élelmiszeripari termékek eltérőek a máshol kaphatóktól, és talán a minőségük is rosszabb. A Bizottság felkérte tudományos munkatársait, hogy segítsék elő annak tárgyilagos vizsgálatát, milyen mértékben fordulnak elő ilyen eltérések az egységes piacon. Az eredmények vegyes képet mutatnak: örömmel nyugtázom, hogy nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy kelet-nyugati megosztottság alakult volna ki a márkás élelmiszeripari termékek összetétele tekintetében, viszont aggodalommal tölt el, hogy a feltárt tények szerint a vizsgált azonos vagy hasonló márkájú termékek akár egyharmada eltérő összetételű.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „Európa egységes piacán nem érvényesülhet kettős mérce. A kettős minőséget szankcionáló új jogszabályok megerősítik a fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörét, és biztosítják számukra azokat az eszközöket, amelyekkel véget vethetnek ennek a gyakorlatnak. Az európai fogyasztók vásárlásaik során a jövőben maradéktalanul megbízhatnak majd abban, hogy mindenhol a jól ismert minőséghez jutnak hozzá.”

Fő megállapítások

A felmérés során 19 tagállamban 128 különböző élelmiszerből 1380 mintát vettek, és ezeket vetették alá értékelésnek. Az uniós piacon forgalmazott élelmiszeripari termékek rendkívüli sokszínűsége miatt azonban a minta nem volt reprezentatív. A felmérés az alábbiakat állapította meg:

  • Az esetek többségében a termék összetétele megegyezett a termék megjelenítési módjával: a termékek 23%-ának a csomagolása és az összetétele is azonos volt, 27%-uk esetében pedig a különböző összetételt feltüntették a különféle uniós országokban alkalmazott eltérő csomagolásokon.
  • Az esetek 9%-ában az egész EU-ban azonosként bemutatott termékeknek eltért az összetétele: azonos volt a csomagolásuk, viszont különböző az összetételük.
  • A termékek további 22%-át hasonlóan jelenítették meg, de eltérő volt az összetételük: hasonló volt a csomagolásuk, mégis különbözött az összetételük.
  • Az eltérő összetételű, de azonos vagy hasonló csomagolású termékek előfordulása nem mutat egyértelmű területi mintázatot. Ezen túlmenően a vizsgált termékek összetételének eltérései nem feltétlenül jelentenek különböző termékminőséget.

A Bizottság fellépése ebben a kérdésben

Az Európai Bizottság különböző kezdeményezéseket valósított meg azóta, hogy Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszédében foglalkozott a kettős termékminőség kérdésével:

  • a közelmúltban elfogadott, „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” elnevezésű csomag keretében tisztázta, hogy a kettős termékminőség mely esetekben minősül félrevezető gyakorlatnak;
  • az élelmiszeripari termékekre vonatkozóan közös vizsgálati módszertant dolgozott ki;
  • iránymutatásokat bocsátott ki, hogy segítse a nemzeti hatóságokat az uniós fogyasztóvédelmi és élelmiszerügyi jogszabályok alkalmazásában;
  • több mint 4,5 millió eurót különített el a probléma megoldására;
  • az EU egész területén azonos módszertan szerint termékvizsgálatokat végzett, hogy jobban megismerje a kettős termékminőség kérdését.

A következő lépések

Az Európai Bizottság a mai napon egy új, 1,26 millió euró összköltségvetésű pályázati felhívást tesz közzé, hogy megerősítse a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a termékek tesztelésére és az esetleges félrevezető gyakorlatok azonosítására való képességét. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 6.

Háttér

Az uniós jogszabályok értelmében tisztességtelenül és jogellenesen félrevezetheti a fogyasztókat, ha egy árut jogszerű és objektív indokok nélkül úgy forgalmaznak, mintha azonos lenne egy más tagállamokban forgalmazott hasonló termékkel, holott összetételét vagy tulajdonságait tekintve jelentősen eltér attól.

A Bizottság Közös Kutatóközpontja által végzett felmérés a részt vevő tizenkilenc tagállam piacain a felmérés elvégzésének idején (2018 novemberében és decemberében) tapasztalt helyzetet ismerteti. A tesztsorozat részét képezte a kettős élelmiszer-minőséggel kapcsolatos aggályokra adott bizottsági válaszlépéseknek. A Bizottság a tagállamok javaslatai alapján választotta ki a termékeket, e javaslatok pedig a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz és egyesületekhez érkezett panaszok nyomán születtek.

A tesztelés a Közös Kutatóközpont és a tagállamok együttműködésével kidolgozott, harmonizált módszertanon alapult. Ez a módszertan lehetővé teszi az összehasonlíthatóságot biztosító mintavételezést, tesztelést és adatértelmezést az EU egész területén. A Bizottság felkérte az összes uniós tagállamot, hogy gyűjtsenek információkat a piacaikon kínált, kiválasztott élelmiszeripari termékek összetételéről. Tizenkilenc uniós tagállam szolgáltatott információkat 113 márkás és 15 saját márkás termékről. Az elemzés első lépésként a termékcímkéken és a termékek csomagolásán feltüntetett információkon alapult.

A mai napon közzétett jelentés a korábbinál jobb kiindulópontot jelent az EU-n belüli kettős termékminőség kérdésének megvitatásához. Mindazonáltal további intézkedésekre és kutatásra van szükség ahhoz, hogy reprezentatívabbá tegyük az értékelést, és jobban megértsük az összetétel és a minőség kapcsolatát.

A felmérésben a következő tagállamok vettek részt: Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.

Kettős élelmiszer-minőség: kérdések és válaszok

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
FOGYASZTÓVÉDELEM
KERESKEDELEM
ÉLELMISZERBIZTONSÁG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ