Az uniós jog tagállami betartása 2018-ban - Az Európai Bizottság éves jelentésének legfontosabb megállapításai

2019.07.11. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Július 4-dikén jelent meg az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentés, amely bemutatja, hogy az Európai Bizottság mit tett 2018-ban az uniós jog betartásának ellenőrzése és érvényesítése érdekében.

A polgárok és a vállalkozások csak akkor élvezhetik az egységes piac számos előnyét, ha a közösen elfogadott szabályok a gyakorlatban is tényleg működnek. 2018 novemberében a Bizottság kiadta az egységes piacon még fennálló akadályokkal kapcsolatos új értékelését, és felszólította a tagállamokat arra, hogy fokozottan ügyeljenek az uniós szabályok végrehajtására, alkalmazására és betartatására, valamint arra, hogy ne teremtsenek újabb akadályokat. Az értékelés a gépjárművek kibocsátásai, az e-kereskedelem, a közösségi média és a szolgáltatási ágazat mellett számos más területre kiterjedt.

A Bizottság továbbra is igyekszik biztosítani az uniós szabályok megfelelő alkalmazását és betartatását. 2018-ban például több szakpolitikai területen is határozott lépéseket tett a szabályok betartatása érdekében. A Bizottság támogatta a nemzeti és a regionális hatóságokat a tiszta levegővel és a tiszta vízzel kapcsolatos szabályok végrehajtásában. Ezenkívül intézkedéseket hozott azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek a kötelezettségvállalásaik teljesítését elmulasztva nem hajtották végre az utasnyilvántartási adatállományokkal, valamint a terrorizmus és a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós szabályokat. A Bizottság emellett a végrehajtási hatáskörével is élt, amikor egyes uniós tagállamok nem intézkedtek elég gyorsan a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítése érdekében.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló, 2018. évre vonatkozó éves jelentés

A 2018. évi jelentésből kiderül, hogy a folyamatban lévő kötelezettségszegési ügyek száma kismértékben (0,8%-kal) nőtt a 2017-es évhez képest (1559-ről 1571-re). A 2016-ban elért ötéves csúcs után kezdődött csökkenés révén azonban 2018-ban már 5%-kal kevesebb volt az ügyek száma. A főbb érintett szakpolitikai területek közé többek között a környezetvédelem, a mobilitás és a közlekedés, valamint a belső piac, az ipar, a vállalkozáspolitika és a kkv-k tartoztak. Az uniós jog megfelelő alkalmazásának minden egyes elmulasztása azzal jár, hogy a polgárok és a vállalkozások elesnek az uniós jogszabályok szerint őket megillető jogoktól és előnyöktől. Ezért például a környezetvédelem területén a Bizottság folytatta a levegőminőségről szóló irányelv teljes körű betartásának biztosításához szükséges intézkedések végrehajtását a PM10-re és a nitrogén-dioxidra (NO2) vonatkozó határértékek, valamint az EU-szerte működtetett megfigyelési rendszerek tekintetében.

Az egyes tagállamok helyzetéről

A késedelmes átültetéssel kapcsolatos lezáratlan ügyek száma Ciprus, Belgium és Spanyolország esetében volt a legmagasabb, Észtország, Dánia és Olaszország esetében pedig a legalacsonyabb. Az uniós jog nem megfelelő átültetését és/vagy helytelen alkalmazását illetően a tavalyi évben Spanyolország, Olaszország és Németország jegyezte a legtöbb folyamatban lévő ügyet, míg összességében a legkevesebbet Észtország könyvelhette el magának. 2018-ban a szakpolitikai területek közül az uniós belső piac, az ipar, a vállalkozáspolitika és a kkv-k, valamint a mobilitás és a közlekedés terén indult a legtöbb kötelezettségszegési eljárás.

Az uniós irányelvek késedelmes átültetésének visszaszorítása

Ahhoz, hogy a polgárok és a vállalkozások valóban élvezhessék az uniós jogból származó előnyöket, elengedhetetlen, hogy a tagállamok a megfelelő határidőkön belül átültessék az uniós irányelveket nemzeti jogrendjükbe.

2018-ban a késedelmes átültetéssel kapcsolatos új kötelezettségszegési eljárások száma jelentősen, egynegyedével csökkent (a 2017-es ügyszám 558 volt, míg a 2018-as 419). Ugyanakkor 2016-ban volt a Juncker-Bizottság ideje alatt a legmagasabb a késedelmes átültetéssel kapcsolatos új ügyek száma (847). A Bizottság új kötelezettségszegési eljárásokat indított a tagállamok többsége ellen, mivel előzetesen tett vállalásaik ellenére nem ültették át időben nemzeti jogukba a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokat (az (EU) 2016/680 irányelvet). Az időben és helyesen történő átültetés megkönnyítése érdekében a Bizottság – mint korábban is – támogatást nyújtott a tagállamoknak: végrehajtási terveket, témaspecifikus honlapokat és iránymutatásokat bocsátott rendelkezésre, valamint lehetővé tette a bevált módszerek szakértői megbeszélések keretében történő megosztását.

A tavalyi évben a Bizottság végül öt tagállam esetében fordult az Európai Unió Bíróságához, és kérte pénzügyi szankció kiszabását: Szlovénia (3 ügy: C-628/18, C-69/18 és C-188/18), Spanyolország (3 ügy: C-430/18, C-165/18 és C-164/18), valamint Belgium (C-676/18), Írország (C-550/18) és Románia (C-549/18) (egy-egy ügy).

Háttér

Az Európai Parlament kérésére a Bizottság 1984 óta minden évben jelentést készít az uniós jog előző év folyamán történő alkalmazásának ellenőrzéséről, majd az Európai Parlament a Bizottság jelentéséről állásfoglalást fogad el.

A Bizottság prioritásként kezeli azokat a problémákat, amelyeknél a végrehajtási intézkedések kézzelfogható változást és előnyöket teremthetnek a polgárok és a vállalkozások számára. Az uniós intézmények közötti feladatmegosztásban az Európai Bizottság általános feladatkörébe tartozik a jogalkotási eljárás elindítása. A Tanács és az Európai Parlament feladata, hogy döntsön a Bizottság javaslatairól. A tagállamok pedig azért felelnek, hogy nemzeti jogrendjükbe beépítve, megfelelő időben és módon alkalmazzák, hajtsák végre és érvényesítsék az uniós jogszabályokat. A folyamat lezárása szintén a Bizottság feladata: miután a javaslatok uniós jogszabályokként elfogadásra kerültek, nyomon követi, hogy a tagállamok helyesen alkalmazzák-e azokat, ellenkező esetben pedig fellépést kezdeményez. A Bizottságnak tehát határozottan és gyorsan kell eljárnia az uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósítását akadályozó jogsértések esetén. Ennek szellemében a Bizottság nemrégiben kidolgozta a jogérvényesítés fokozottan stratégiai megközelítését a kötelezettségszegések kezelésére, összhangban azon kötelezettségvállalásával, miszerint a nagyobb dolgok tekintetében nagyobb, a kisebb dolgok tekintetében pedig kisebb szerepet kell vállalnia.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló, 2018. évre vonatkozó éves jelentés:

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ