Késett vagy törölt járatok és poggyászkárok - Amit az utazással kapcsolatos kártérítésről tudni érdemes!

2019.09. 2. Jogi Fórum / Ferencz Adrienn

Számos esetben számolnak be a híradások késett illetve törölt járatokból, valamint poggyászkárokból eredő sérelmekről, amelyek nemcsak a diszkont – vagyis a fapados – légitársaságoknál jellemzőek, hanem gyakori jelenségként a hagyományos légitársaságok háza táján is. Kihez fordulhatnak az utasok? Milyen jogalapja lehet a kártérítési igényüknek? Mik a legfontosabb szabályok?

Hatalmas az árverseny a fapados illetve a hagyományos légitársaságok között - a nagyobb légitársaságok igyekeznek lépést tartania azon árakkal és szolgáltatásokkal, amelyeket a fapados légitársaságok is nyújtanak, mindemellett azonban mindkét típusú légitársaságnál számos mulasztás merül fel a rendszerben, melynek a károsultja minden esetben az utas lesz.

Az utasok kártalanításának szabályairól a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról - és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről - szóló 261/2004/EK Európai Parlament és Tanács rendelete rendelkezik. A rendelet az utasok magas szintű védelmét hivatott biztosítani az általános fogyasztóvédelmi követelmények betartása mellett, mellyel kapcsolatban kimondja, hogyaz utasokat maradéktalanul tájékoztatni kellene a beszállás visszautasítása, valamint a járatok törlése vagy hosszú késése esetén őket megillető jogokról, hogy ténylegesen gyakorolni tudják jogaikat.” Az EU-s jogi norma közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű minden uniós tagállamban, továbbá az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban - azaz Norvégiában, Izlandon, Lichtensteinben és Svájcban is irányadó. A rendelet kötelező erejénél fogva az utasok a légitársaság üzletszabályzatának ismerete, illetve az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása mellett hivatkozhatnak a rendeletben foglalt garanciális jogaikra, mint a jegyvisszatérítés, átfoglalás, megfelelő ellátásban történő részesítés.

A rendelet megállapítja az utasokat megillető minimális jogokat, amikor

  • akaratuk ellenére beszállásukat visszautasítják;
  • légijáratukat törlik;
  • légijáratuk késik.

A rendelet a menetrend szerinti, illetve a nem menetrend szerint induló járatokra egyaránt alkalmazandó - az EU valamely országából bármely országba induló repülőgépek, illetve harmadik országból az EU-ba érkező repülőgépek esetén. A rendelet azonban nem alkalmazható a térítésmentesen, vagy a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető csökkentett viteldíjjal utazó utasokra. A beszállás visszautasítása, a légijárat törlése és a késés okán felmerülő kártérítéshez való jogot a rendelet 7. cikke szabályozza, amely szerint az utasok az alábbi összegű kártérítést kapják:

a) 250 EUR-t minden 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra;

b) 400 EUR-t minden 1500 kilométernél hosszabb Közösségen belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra;

c) 600 EUR-t minden, az a) és b) pontba nem sorolható repülőútra.

A távolság meghatározásánál azt az utolsó célállomást kell alapul venni, amelynél a beszállás visszautasítása vagy a járat törlése miatt az utas érkezése késik a menetrend szerinti időponthoz képest.

A poggyászkárok csak abban az esetben érvényesíthetők, ha a légi fuvarozó csak azzal a feltétellel viseli a felelősséget, ha a megsemmisülést, elveszést vagy megrongálódást előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bármely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt volt.

Az EU-n belül az utasok számára kártérítés érvényesítésének lehetőségeként a légitársasággal szemben kibocsátott európai fizetési meghagyásos eljárás (EUFMH) áll rendelkezésre, mely a kis értékű követelések behajtása terén rendkívül hatékony. Amennyiben a légitársaság az EUFMH-ban foglalt követelésnek ellentmond, úgy az eljárás az ellentmondással érintett részben perré alakul. Az európai fizetési meghagyásos eljárással (EUFMH) kapcsolatban részletesebben ITT tájékozódhat.

Vis maior esemény bekövetkezte során a légitársaságoknak csupán kárenyhítési kötelezettségük keletkezik az utasok irányába, tehát kártérítést az utasok ez esetben nem igényelhetnek.

  • kapcsolódó anyagok
KÁRTÉRÍTÉS
LÉGIKÖZLEKEDÉS
UTASJOGOK