Köthető-e feltételhez a SEPA-beszedéssel történő fizetés? - Az Európai Bíróság ítélete az Egységes Euró Fizetési Övezettel kapcsolatban

2019.09.11. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A SEPA-beszedéssel történő fizetés lehetősége nem köthető a nemzeti területen lévő lakóhelyre vonatkozó feltételhez - szögezi le ítéletében az Európai Unió Bírósága.

A C-28/18. sz., Verein für Konsumenteninformation kontra Deutsche Bahn AG ügyben hozott ítélet

A Verein für Konsumenteninformation – osztrák fogyasztóvédelmi egyesület – osztrák bíróságok előtt vitatja a Deutsche Bahn német vasúti vállalkozás általános szállítási feltételeibe foglalt azon kikötést, miszerint a Deutsche Bahn honlapján lefoglalt jegyeket csak akkor lehet a SEPA-beszedési rendszeren1 keresztül kifizetni, ha a fizető fél Németországban rendelkezik lakóhellyel.

Az ügyben eljáró Oberster Gerichtshof (legfelsőbb bíróság, Ausztria) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az ilyen szerződéses kikötés ellentétes-e az uniós joggal.

Ítéletében a Bíróság e kérdésre igenlő választ ad: az euróátutalásokról és -beszedésekről szóló európai uniós rendelettel2 ellentétes az olyan szerződési kikötés, mint amelyről a jelen ügyben szó van, amely kizárja a SEPA-beszedési rendszeren keresztül való fizetést akkor, ha a fizető fél nem ugyanabban a tagállamban rendelkezik lakóhellyel, mint amelyben a kedvezményezett tevékenységének székhelye található.

Mivel ugyanis a fogyasztók leggyakrabban abban a tagállamban rendelkeznek fizetési számlával, amelyben a lakóhelyük is van, a nemzeti területen lévő lakóhelyre vonatkozó követelmény közvetetten meghatározza azon tagállamot, amelyben a fizetési számlának lennie kell, amit a rendelet kifejezetten megtilt a beszedési művelet kedvezményezettjének. A rendelet e tilalom révén azt kívánja lehetővé tenni, hogy a fogyasztók a beszedéssel történő fizetés érdekében az Unión belül eszközölt valamennyi művelet vonatkozásában egy és ugyanazon fizetési számlát használják, ami így csökkenti a több fizetési számla fenntartásával járó költségeket.

E tekintetben nem releváns az, hogy a fogyasztó olyan alternatív fizetési módszereket is igénybe vehet, mint a hitelkártyával, PayPallal vagy azonnali banki átutalással való fizetés. Igaz, hogy a fizetések kedvezményezettjei továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy a fizető felek számára lehetővé teszik-e a SEPA-beszedési rendszeren keresztül való fizetést, vagy sem. A Deutsche Bahn állításával ellentétben azonban, amennyiben a kedvezményezettek ezt lehetővé teszik, e fizetési módszer használatát nem tehetik függővé olyan feltételektől, amelyek sértik azon tilalom hatékony érvényesülését, miszerint nem követelhető meg, hogy a fizető fél számlája az adott tagállamban legyen.

Egyébiránt a kedvezményezettet semmi nem akadályozza meg abban, hogy a visszaéléseknek vagy a fizetés nemteljesülésének kockázatát csökkentse például azáltal, hogy a jegyek megküldését vagy kinyomtatását csak azt követően teszi lehetővé, hogy megerősítést kapott a pénzösszeg tényleges beszedéséről.

_________________________________________________________________________________

1E rendszert az Európai Unió szintjén alakították ki az egységes eurófizetési övezet (Single Euro Payments Area, SEPA) keretében.

2Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 94., 22. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
PÉNZÜGYI JOG
BANK
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA