Home office - avagy munkavégzés otthonról - A jelenség munkajogi megítélése és szabályozása

2019.09.12. Jogi Fórum / Ferencz Adrienn

A nyugati világban egyre elterjedtebb a home office jelenség – a digitalizáció nagymértékű fejlődésének ellenére hazánkban lassabb a mobil munkavégzés tömeges térhódítása. Mit is jelent a home office, azaz az otthoni munkavégzés? Hol is helyezkedik el a munkajog világában?

Az otthoni munkavégzés megítélése nagyon megosztó jelenségnek bizonyul a munka világában. Az irodai jelenlét hiánya és a mobil munkavégzés számos munkáltató szemszögéből kedvezőtlen megítélés alá esik: a beosztott munkavégzéstől eltérő fizikai jelenléte bizalmatlanságot eredményezhet - pedig a munkavállalók számára ma már szempontként is szerepel a kedvező munkahelyi körülmények és munkakörnyezet mellett a home office lehetősége is. A munkavégzés terén érzékelt „elnyugatiasodás” ezen szegmense mindenképpen pozitív hatást gyakorolhat a munkavállaló teljesítményére: az utazási idő csökkentéséhez, a családbarát munkahely megteremtéséhez, a munka-magánélet egyensúlyának biztosításához kialakult munkaszervezési módszer egyre elterjedtebb jelenség.

A munkajogon belül az otthoni munkavégzés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 196. § (1) bekezdése alapján távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásnak minősül, azaz a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenységnek, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják. Bár a hatályos jogszabályi környezet a rendszeres távmunkát hivatott rendezni, a home office kétségtelenül a távmunka jogintézményéhez kapcsolódik. Az Mt. vonatkozó szakaszai szerint a távmunkavégzés, mint atipikus munkaviszony lehetősége a munkáltató és munkavállaló közötti megállapodás tárgya, melyről a munkaszerződésben kifejezetten rendelkezni kell.

A home office-ban történő munkavégzés a munkáltató által készített belső szabályzatban foglaltak szerint, a munkáltató előzetes hozzájárulása és jóváhagyása alapján kizárólag olyan fizikai környezetben végezhető, amelyben adottak és biztosítottak a körülmények a hatékony és biztonságos munkavégzéshez. Ezen körülmény kiemelt jelentőséggel bír a munkáltató kárfelelőssége kapcsán felmerülő kérdések – pl. munkavédelem – terén. Hangsúlyozandó, hogy az effajta minősítés a munkáltató részéről gyakran elmarad, melynek komoly kockázatai lehetnek egy esetleges home office-on belül történt munkahelyi baleset alkalmával.

A munkáltató előírhatja, hogy üzleti titkai védelmének érdekében, valamint az adatvédelmi okokból kifolyólag a munkavégzés kizárólag az általa biztosított számítástechnikai eszközön történjen, eltérő esetben - a munkavállaló saját eszközén végzett munka tekintetében - azonban ellenőrzési joga csupán a munkavégzéssel érintett és tárolt dokumentumokra terjedhet ki.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG