Uniós jogot sért a beszállítókat védő magyar törvény? - A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen

2020.09. 4. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az Európai Bizottság szerint sérti az Unió jogát a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben tanúsított tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009-es magyar jogszabály, így kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bíróság előtt.

Magyarország 2009-ben törvényt fogadott el a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben tanúsított tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról, amelynek értelmében az e termékek forgalmazói által alkalmazott kiskereskedelmi profitráta az importált termékek esetében nem lehet kisebb, mint az azonos belföldi termékek esetében. E törvény célja annak biztosítása volt, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kereskedői tisztességes üzleti magatartást tanúsítsanak a beszállítóik irányába, illetve, hogy e kereskedők ne alkalmazzanak túl alacsony árszinteket.

A Bizottság szerint azonban a szóban forgó törvényi szabályozás sérti az áruk szabad mozgásának az elvét, valamint a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló rendeletet (1308/2013/EU), ami miatt kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bíróság előtt.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
AGRÁRIUM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS
MEZŐGAZDASÁG