Kiszámíthatóbban korlátozott szabad mozgás Európában - A „Re-open EU” platformon minden információ hozzáférhető lesz!

2020.10.20. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A Bizottság 2020. szeptember 4-i javaslata nyomán az uniós miniszterek megállapodásra jutottak a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett, szabad mozgást korlátozó intézkedések egyértelműbbé és kiszámíthatóbbá tételéről. Az EU-n belüli utazással kapcsolatos valamennyi információ hozzáférhető a „Re-open EU” platformon.

A Bizottság üdvözli a javaslat Tanács általi elfogadását, és az alábbi nyilatkozatot tette közzé:

A világjárvány súlyosan érintette az EU-n belüli szabad mozgáshoz való jogunkat. Ezen túlmenően a polgárok megannyi különböző szabállyal és eljárással, valamint a magas és alacsony kockázatú területekre vonatkozó zavaros információkkal szembesültek, és nem kaptak egyértelmű tájékoztatást az utazással kapcsolatos teendőkről. Egy hónappal ezelőtt a Bizottság javaslatot terjesztett elő e kihívások kezelése és azon uniós polgárok millióinak támogatása érdekében, akik naponta utaznak az EU-n belül. A tagállamok megállapodásra jutottak arról, hogy mindez hogyan ültethető át a gyakorlatba.

Üdvözöljük ezt a megállapodást, amely a jelenlegi zavaros helyzetet hivatott tisztázni. A tagállami összefogás határozott jelzést küld a polgárok számára, és egyértelmű példája annak, hogy az EU ott hoz intézkedéseket, ahol azokra feltétlenül szükség van. Levontuk a tanulságokat: nem kerekedhetünk felül a válságon a határok egyoldalú lezárásával, csakis együttműködéssel.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által készített, közös kritériumokon alapuló és közös színkódokat alkalmazó közös térkép az első fontos eredmény. Most arra kérjük a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a szükséges adatok rendelkezésre bocsátásáról annak érdekében, hogy a térkép heti rendszerességgel frissülhessen, pontos tájékoztatást nyújtva az EU-ban és régióiban fennálló járványügyi helyzetről.

Másodszor, bár továbbra is a tagállamok döntésétől függ, hogy milyen korlátozó intézkedéseket – például karantént vagy tesztet – kívánnak alkalmazni, felkérjük őket, hogy a megállapodásnak megfelelően biztosítsák, hogy a polgárok egyértelmű és időszerű tájékoztatást kapjanak teendőikről és a hatályos korlátozásokról. A tagállamok megállapodtak a tesztek kölcsönös elismeréséről is, és folytatjuk a tesztelésre és a karanténra vonatkozó követelmények jobb összehangolását célzó együttműködést.

Azon polgárok milliói számára, akiknek alapvető okuk van az utazásra – legyen szó fontos családi okokról, megélhetésükről, vagy a mindannyiunk számára szükséges áruk célba juttatásáról – a megállapodás szintén örvendetes előrelépést jelent a jelenlegi bizonytalan helyzethez képest. E személyekre nem alkalmazandó a kötelező karantén.

Unióként abban mutatkozik meg az erőnk, ha egységesen lépünk fel közös jogaink és szabadságaink, valamint polgáraink egészségének védelme érdekében. A megállapodás jól példázza ezt.”

Az EU-n belüli utazással kapcsolatos valamennyi információ hozzáférhető a „Re-open EU” platformon, ahonnan az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által rendszeresen közzétett közös térkép is elérhető lesz.

A szabad mozgásra vonatkozó korlátozások tekintetében a tagállamoknak az új intézkedések hatálybalépése előtt a lehető leghamarabb egyértelmű, átfogó és időszerű tájékoztatást kell nyújtaniuk egyebek mellett a kapcsolódó követelményekről (amilyen például a Covid19-fertőzésre vonatkozó negatív teszteredmény megléte vagy a közegészségügyi utasazonosító űrlap kitöltése), valamint a magasabb kockázatú területekről induló utasokra vonatkozó intézkedésekről. Ezt a tájékoztatást főszabályként az intézkedések hatálybalépése előtt 24 órával kell közzétenni, figyelembe véve, hogy a járványügyi veszélyhelyzetek esetén némi rugalmasságra van szükség. Az információk a „Re-open EU” internetes platformon is elérhetők lesznek.

Háttér

Az európai polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga és a belső határforgalom-ellenőrzés hiánya az Európai Unió egyik legbecsesebb vívmánya, valamint gazdaságunk egyik fontos hajtóereje. Az Unión belüli szabad mozgáshoz való alapvető jog csak akkor korlátozható, ha az a népegészségügyi kockázatok kezeléséhez feltétlenül szükséges, és összehangolt, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon valósul meg. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a tagállamok különböző intézkedéseket fogadtak el, amelyek közül néhány a szabad mozgást is érintette.

A vírus terjedésének megfékezése, a polgárok egészségének védelme, valamint az Unión belüli, biztonságos körülmények közötti szabad mozgás fenntartása érdekében jól összehangolt, kiszámítható és átlátható megközelítésre van szükség a mozgás szabadságát érintő korlátozások elfogadásához. Ez fontos azon polgárok millióinak, akik számára alapvető fontosságú, hogy nap mint nap zökkenőmentesen léphessék át a határokat, és döntő jelentőséggel bír a gazdaság helyreállítására irányuló erőfeszítéseink szempontjából is.

A szabad mozgást korlátozó intézkedések uniós szintű összehangolása - A doumentum ITT letölthető.

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
EURÓPAI UNIÓ
JÁRVÁNYÜGY