Beépíthető-e a közlekedésrendészeti költség az úthasználati díjba? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2020.10.29. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A transzeurópai úthálózatnak a nehéz tehergépjárművek általi használatáért fizetendő díjak számítása keretében a közlekedésrendészeti költségek nem vehetők figyelembe. E költségek nem képezik részét azoknak az infrastrukturális költségeknek, amelyek alapján ezen úthasználati díjak mértékét ki kell számítani - áll Az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-321/19. sz. ügyben hozott ítélet BY és CZ kontra Bundesrepublik Deutschland 

BY és CZ BY és CZ egy lengyel jog szerint létrejött társaságot működtetett, amely többek között Németország területén közúti szállítási tevékenységet végzett. Ezzel összefüggésben BY és CZ a 2010. január 1-je és 2011. július 18. közötti időszak vonatkozásában összesen 12420,53 euró összeget fizetett a németországi szövetségi autópályák használatáért. 

BY és CZ, úgy vélve, hogy az általuk fizetendő úthasználati díj kiszámításához alkalmazott módszer az uniós jogot sértve túlzott pénzügyi teher megállapításához vezetett, keresetet indított a német bíróságok előtt a szóban forgó úthasználati díjak visszatérítése iránt. 

Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Észak-Rajna-Vesztfália tartomány közigazgatási felsőbírósága, Németország), amely e jogvitában eljár, lényegében azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az, hogy a közlekedésrendészeti költségeket beszámították a vitatott úthasználati díjakba, a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló irányelv1 megsértésének minősül-e. 

A Bíróság ítéletében először is megállapítja, hogy az irányelv azon tagállamok számára, amelyek a transzeurópai úthálózaton úthasználati díjakat vezetnek be vagy tartanak fenn, pontos és feltétel nélküli kötelezettséget ír elő arra vonatkozóan, hogy ezen úthasználatidíj-tételek szintjét kizárólag az infrastrukturális költségeknek, nevezetesen az érintett infrastruktúra-hálózat építési, üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési költségeinek a figyelembevételével kell meghatározni. Következésképpen magánszemélyek a nemzeti bíróságok előtt közvetlenül hivatkozhatnak valamely tagállammal szemben e kötelezettségre, ha e tagállam nem tartotta be azt, vagy helytelenül ültette át. 

Ezenfelül azt a kérdést illetően, hogy a közlekedésrendészeti költségek az üzemeltetési költségek fogalmába tartoznak-e, és ezen a címen beleszámíthatók-e ezen úthasználati díjakba, a Bíróság megállapítja, hogy e fogalom az érintett infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos költségekre vonatkozik. Márpedig a rendészeti tevékenységek a közhatalmi jogosítványokat gyakorló hatóságként eljáró állam felelősségi körébe tartoznak, nem pedig az autópályainfrastruktúra-üzemeltetői minőségben eljáró állam felelősségi körébe.

Következésképpen a közlekedésrendészeti költségek nem tekinthetők az irányelv szerinti üzemeltetési költségeknek. 

Ami azt a körülményt illeti, hogy a jelen ügyben a közlekedésrendészeti költségek figyelembe vétele csupán az infrastrukturális költségeknek csekély mértékű, 3,8%-os vagy 6 %-os túllépését okozta, a Bíróság megállapítja, hogy az irányelvvel ellentétes az infrastrukturális költségek minden olyan túllépése, amely többek között be nem számítható költségeknek a figyelembe vételéből származik.   

Végezetül a Bíróság elutasítja Németországnak az ezen ítélet időbeli hatályának a korlátozására irányuló kérelmét. 

______________________________________________________________________________

1A 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2006. L 157., 8. o.) módosított, a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1999. L 187., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 4. kötet, 372. o.; helyesbítés: HL 2008. L 51., 27. o.). 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA