Sérti-e az OBH utasítása a bírók független közjogi státuszát? - Az Alkkotmánybíróság döntést hozott

2020.12. 7. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló OBH utasítás
támadott szabálya nem az ítélkező bíró Alaptörvényben biztosított státuszával áll alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatban, hanem az OBT tagjaként eljáró, igazgatási-felügyeleti feladatokat ellátó bírói státusz alapját teremti meg - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1611/2018. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló OBH utasítás egyik rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

Az indítványozók, akik az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai, indítványukban előadták, hogy a támadott norma 2018. június 30-tól a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladatkörébe utalta az OBT tag tárgyalási kötelezettségének megállapítását, jóllehet a tárgyalási napok megállapítása a korábban hatályos szabályozás értelmében az OBT kompetenciája volt. Az indítványozók nézete szerint a rendelkezés sérti az Alaptörvényben biztosított bírói függetlenség jogát, mert veszélyezteti a bírók független közjogi státuszát azáltal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben függőségi helyzetet létesít. Az indítványozók utaltak továbbá arra, hogy a bírói munka alóli mentesítés mértékének megállapítására vonatkozó eljárást (sarkalatos) törvényben kellene szabályozni.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az OBH utasítás támadott rendelkezése nem sérti a bírói függetlenség alkotmányos védelemben részesített vonatkozásait, mert azokkal nem áll érdemi összefüggésben. Az Alkotmánybíróság kifejtette továbbá, hogy a támadott szabály az adott alkotmányjogi panaszeljárásban nem vethető össze az Alaptörvény sérelmezett rendelkezésével, mert az nem az ítélkező bíró Alaptörvényben biztosított státuszával áll alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatban, hanem az OBT tagjaként eljáró, igazgatási-felügyeleti feladatokat ellátó bírói státusz alapját teremti meg. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS