Alaptörvény-sértő rendelkezés a közbeszerzési törvényben - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

2021.03.24. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

A jogorvoslathoz való jog biztosítása érdekében követelmény kellett volna hogy legyen, hogy a KDB ne csupán az intézkedés elrendeléséről, hanem az azt kezdeményező kérelem elutasításáról is indokolással ellátott döntést hozzon - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/334/2016. számú, törvényi rendelkezés alaptörvény-ellenességét megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés utolsó mondatának korábban hatályos „a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye” szövegrésze alaptörvény-ellenes volt.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben a perbeli felperes (a későbbi indítványozó) bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) határozatával szemben. Az eljáró bíróság a kérelmet a támadott rendelkezésre hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az indítványozó álláspontja szerint mind a támadott bírói döntés, mind a hivatkozott jogszabályi rendelkezés sérti a törvény előtti egyenlőséget és a jogorvoslathoz való jogot, mivel a KDB határozata ellen semmilyen jogorvoslati lehetőség nem volt biztosítva.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a jogalkotó az ideiglenes intézkedés kapcsán a támadott rendelkezésben foglaltak szerint valóban kizárta a jogorvoslat lehetőségét. A jogorvoslathoz való jog biztosítása érdekében követelmény kellett volna hogy legyen, hogy a KDB ne csupán az intézkedés elrendeléséről, hanem az azt kezdeményező kérelem elutasításáról is indokolással ellátott döntést hozzon. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló eljárásban alkalmazott, a közbeszerzésekről szóló törvény 2015. október 30-ig hatályban volt támadott rendelkezése sértette az Alaptörvényben foglalt jogorvoslathoz való jog követelményét. A határozat meghozatala során, mivel az Alkotmánybíróság már hatályát vesztett jogszabály alkotmányosságát vizsgálta és állapította meg, a támadott jogszabályi rendelkezés megsemmisítésére nem volt lehetőség.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
KÖZBESZERZÉS
ALAPJOGOK